Nyhed

Ny bekendtgørelse til grundfagene og erhvervsfagene

Den 1. august trådte en ny grundfagsbekendtgørelse i kraft. Det betyder, at de elever og lærlinge, som påbegynder undervisningen i et grundfag efter 1. august, skal følge den nye bekendtgørelse.

Den nye grundfagsbekendtgørelse er konsekvensrettet i forhold til brug af benævnelserne elever og lærlinge. Den nye grundfagsbekendtgørelse indeholder mindre ændringer i fagene matematik og samfundsfag. Herudover er der sket en revidering af erhvervsfagene, som hører til på grundforløbets første del. 

 

Matematik

For matematik gælder, at der er tilføjet præciseringer i forhold til eksamen for begge prøveformer. Dette for at sikre en god kvalitet af prøverne. I fagbilaget til matematik er der i afsnit 5.3. Afsluttende prøve suppleret med følgende præciseringer.

Prøveform a:

  • Det er præciseret, at hvert prøveoplæg på niveau F og E skal indeholde matematik, som kendetegner niveauet. Det vil sige passer til det niveau, eleven går til eksamen på.
  • Det er præciseret, at hvert lodtrækningsspørgsmål på niveau D og C skal indeholde matematik, som kendetegner niveauet. Det vil sige passer til det niveau, eleven går til eksamen på.

Prøveform b:

  • Det er præciseret, at hver caseopgave i et sæt skal indeholde matematik, som kendetegner niveauet. Det vil sige passer til det niveau, eleven går til eksamen på.

 

Samfundsfag

I samfundsfag har der været et politisk fokus på at styrke undervisningen på erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser i psykisk arbejdsmiljø, herunder seksuel chikane. I fagbilaget til samfundsfag er der derfor i afsnit 2.2. Kernestof suppleret med tekst på alle fire niveauer.  

  • På niveau F og E er der suppleret med følgende: Det psykiske arbejdsmiljø herunder rettigheder og pligter ved seksuel chikane på arbejdsmarkedet.
  • På niveau D og C er der suppleret med følgende: [Arbejdsmarkedsforhold] og herunder psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane.

 

Erhvervsfag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har foretaget en revidering af erhvervsfagene på grundforløbets 1. del. Formålet med revideringen har dels været at opdatere fagene for at sikre, at målene understøtter de politiske aftaler og initiativer, der er gennemført fra reformen i 2015 og frem, og samtidig skærpe sammenhængen mellem fagenes formål, niveau og mål.

Med revideringen fremstår erhvervsfagene fremadrettet med mål, der er formuleret operationelle og direkte inddrager emner som seksuel chikane, krænkelser, IT, iværksætteri og grøn omstilling. Dette ses enten gennem nye mål i de enkelte erhvervsfag, eller gennem en justering af eksisterende mål.

 


 

Den nye grundfagbekendtgørelse findes på retsinformation.dk.

Du kan finde faglig inspiration og vejledning på fagenes egne sider her på emu.dk.

emu-respons har du også mulighed for finde faglig sparring og finde et fagligt fællesskab omkring mange af grundfagene.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.