Eksempel fra praksis

Tæt kobling mellem skole og oplæring

Det er vigtigt at skabe god sammenhæng mellem det, eleverne lærer i skolen, og det, de lærer i oplæring. 18 skoler har derfor afprøvet forskellige veje til at styrke koblingen mellem skole og oplæring.

Om hæftet

I hæftet kan lærere og ledere finde inspiration til at skabe en god sammenhæng mellem skole og oplæring.

Skolerne har i deres projekter fokus på at understøtte en god dialog med oplæringsvirksomhederne om elevernes læring. Derudover løser eleverne opgaver, der går på tværs af skoleperioder og oplæringsperioder.

En øget dialog hos elev, skole og oplæringssteder kan styrke koblingen mellem skole og oplæring. Erfaringerne fra forsøgene i programmet viser, at elevens læring bør være i centrum, hvis dialogen mellem skolen og oplæringssteder skal understøtte sammenhængen.

 

Find hæftet

Find hæftet på eva.dk

 

Faktaoplysninger

Hæftet er udgivet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2015. Inspirationshæftet er en del af FoU-programmet, der om handler betydningen af tæt kobling mellem skole og oplæring.

Du kan læse mere i en tværgående analyse, som Center for Ungdomsforskning (CEFU) står bag. I analysen findes også en række anbefalinger til det videre arbejde: Mod en tættere kobling mellem skole og oplæring

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.