Redskab

God praksis i den lærepladsopsøgende indsats

Få overblik over centrale forudsætninger for en god lærepladsindsats, eksempler på aktiviteter, der kan styrke lærepladsarbejdet, og gode råd til arbejdet med at tilvejebringe lærepladser.

Dette videns- og inspirationskatalog har fokus på det gode lærepladsarbejde, der har skabt konkrete resultater. Formålet med videns- og inspirationskataloget er:

  • at beskrive god praksis i arbejdet med lærepladser på erhvervsskolerne og identificere grundlæggende forudsætninger herfor.
  • at opsamle og beskrive virkningsfulde lærepladsindsatser, der kan anvendes på tværs af skoler.
  • at formidle gode råd til det gode lærepladsarbejde på en erhvervsskole.

 

Forudsætninger for en god lærepladsindsats

God praksis i lærepladsindsatsen er kendetegnet ved, at fem grundlæggende forudsætninger er til stede. Dette indebærer en tæt kontakt til de lokale virksomheder, et vedvarende fokus på at klæde elever på til oplæringsforløb og en hensigtsmæssig organisering.

Desuden er aktivt samspil med øvrige aktører samt god kommunikation og markedsføring forudsætninger for en god indsats.

 

Syv gode råd til at skabe god praksis

1. Udarbejd en klar strategi med målsætninger for lærepladsarbejdet, og sørg for, at både ledelse og medarbejdere bakker op om strategien.

2. Etabler en proces, der resulterer i synlighed omkring roller, ansvar og konkrete arbejdsfunktioner for de enkelte enheder og medarbejdere, der er involveret i lærepladsarbejdet.

3. Gennemfør systematisk kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere, eller overvej tilførsel af kompetencer gennem rekruttering af nye med-arbejdere.

4. Opsæt produktionsmål for besøg og aftaler for de opsøgende medarbejdere. Dette øger mulighederne for resultatstyring og systematik i den opsøgende indsats overfor virksomhederne.

5. Fokuser på udvikling af elevernes målrettethed og kompetencer til ansøgninger gennem vejledning og hjælp til udarbejdelse af ansøgning og cv.

6. Skab tætte relationer til virksomhederne gennem systematisk anvendelse af it-systemer (for eksempel Praktik+) i tilrettelæggelsen af det lærepladsopsøgende arbejde, og skab god kommunikation. Aktivér virksomheder gennem afholdelse af aktiviteter, hvor virksomhederne møder eleverne – enten på skolen eller i virksomhederne.

7. Opbyg netværk til aktører, der har mulighed for at bidrage til udviklingen af flere lærepladser, for eksempel LUU, lokale erhvervsnetværk og andre erhvervsskoler.

 

I kataloget finder du også en række eksempler på forskellige aktiviteter, der alle er afprøvet i praksis. Det er blandt andet markedsdage, praktikdating og coaching af elever.

 

Kreditering

Kataloget er udarbejdet af Deloitte på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet i 2015,

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.