Artikel

Skoleoplæring i erhvervsuddannelserne

Håndbog om skoleoplæringscentre, skoleoplæringsordningen og skoleoplæringselevers retsstilling.

Elever, der ikke opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed, har mulighed for at gennemføre oplæring i skoleoplæring i de uddannelser, som udbydes med skoleoplæring, jf. kapitel 7 a i lov om erhvervsuddannelser.

Håndbogen handler om overvejende juridiske forhold i forbindelse med skoleoplæring og er tænkt som et opslagsværk for medarbejdere ved erhvervsskolerne og andre, der beskæftiger sig med skoleoplæringsordningen.

 

I håndbogen finder du oplysninger om følgende:

 • Skoleoplæringsordningen
 • Skoleoplæringscentre
 • Adgang til skoleoplæring
 • Egnethedsbetingelserne (EMMA-kriterierne)
 • Ansøgnings- og optagelsesprocedure
 • Skoleoplæring som supplement til uddannelsesaftaler
 • Skoleoplæring i virksomhederne
 • Skoleoplæringselevers retlige stilling
 • Forsørgelsesgrundlaget under skoleoplæring
 • Tilskud til arbejdstøj, befordring, værktøj, værnemidler mv.
 • Arbejdsmiljø og undervisningsmiljø
 • Arbejdsskadeforsikring

 

 

Kreditering

Folderen er udgivet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.