Eksempel fra praksis

Forbedrede overgange

I denne rapport kan du læse om en række skolers erfaringer, og du får inspiration gennem konkrete eksempler på skolers arbejde med overgange.

Baggrund

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) opsamler i denne rapport viden på tværs af projekter inden for et FoU-program, der handler om at afprøve forskellige indsatser med henblik på at forbedre overgangene til erhvervsuddannelserne fra grundskole og produktionsskoler.

Resultaterne giver indsigt i, hvad det vil sige at arbejde med overgange, og indsigt i, hvilke forhold der har betydning i denne sammenhæng, snarere end viden om 'hvad der virker'.

 

Indhold

Erfaringer på tværs

Projekterne i programmet om forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne fra grundskole og produktionsskoler er forskellige. Dog er et overblik over, hvilke fælles indsigter der kan generaliseres på tværs af de enkelte projekter.

Generelle og bredt anlagte indsatser

Det er en generel erfaring, at arbejdet med at opbygge direkte og personlige relationer mellem de nye elever og skolen har særlig betydning, når skolerne vil forbedre overgangene.

Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs om erfaringer fra de skoler, der har arbejdet med mere specifikke indsatser, der sigter mod at forbedre overgangen for bestemte elevgrupper.Der er tale om indsatser, der kan sammenfattes under begrebet ’håndholdt overlevering’.

Samarbejdet med aktører udenfor erhvervsskolen

Det er en generel erfaring i projekterne uanset type og nærmere indhold, at arbejdet for at forbedre overgangene kræver et udvidet og styrket samarbejde med aktører uden for erhvervsskolen. Der kan være tale både om et samarbejde med de unges forældre eller familier og om et samarbejde med andre fagprofessionelle, herunder lærere og vejledere fra grundskoler, produktionsskoler, UU-centre eller andre kommunale ’unge-instanser’.

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut i 2012.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.