Redskab

Inspirationshæfte: Progressiv læring

Progressiv læring er et værkøj, som har fokus på skabelsen af et arbejdsorienteret og positivt læringsmiljø med klare forventninger til eleverne.

Hensigten med værktøjet er, at eleven i højere grad tilegner sig forståelse af det faglige stof og motiveres til at gennemføre en påbegyndt uddannelse.

Formål

Målet med værktøjet Progressiv læring er at skabe rammer for underviseren, hvor fokus er på etableringen af et positivt læringsmiljø med tydelige mål og kontinuerlig feedback. Det indebærer processer med træning af ledere og undervisere med ekstern specialistbistand og med gensidig inspiration ved klyngemøder på tværs af skoler.  

Den progressive læring fokuserer på, at læring sker successivt gennem dannelser og erfaring, og at undervisningen skal prioritere aktiv læring i meningsfyldte læringsfællesskaber. Den progressive læring er således ideelt set aktiverende, motiverende og udviklende, og der lægges vægt på ”learning by doing”.

Det progressive læringsmiljø understøtter en aktiv, engagerende læreproces, som indebærer aktiviteter med problemløsning og praksisorienterede opgaver, hvor eleven løbende oplever progression i egen læring af det faglige stof.

Evalueringsrapporten viser, at Progressiv læring styrker fastholdelsen af elever på grundforløbet signifikant positivt.

Find hæfte på cupdf.com

  

Kreditering

Materialet er udarbejdet af FastholdelsesTaskforce, 2017. 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.