Artikel

Samspil mellem specialpædagogik og almen undervisning for psykisk sårbare elever

På baggrund af en caseundersøgelse har EVA udarbejdet en rapport om samspillet mellem den individuelle SPS i form af støttetimer og den almene undervisning.  

Caseundersøgelsen undersøger tilrettelæggelsen af specialpædagogisk støtte (SPS) til elever med psykiske funktionsnedsættelser på tre udvalgte gymnasier, og den viser, at SPS tilrettelægges forskelligt, og at der er forskellige fordele og udfordringer på alle skoler. Fælles er dog, at de elever, der modtager SPS, oplever positiv betydning af støtten.

I artiklen fremhæves de resultater fra undersøgelsen, som handler om samspillet mellem den individuelle SPS i form af støttetimer og den almene undervisning. Både støttegivere og lærere gør en stor indsats for at hjælpe psykisk sårbare elever, så de får de bedste muligheder for at følge undervisningen og gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de øvrige elever. Der er stadig et potentiale for at styrke koblingen mellem individuel støtte og almen undervisning. 

 

Find rapporten

Find rapporten og læs mere på eva.dk 

 

Faktaoplysninger 

Caseundersøgelsen er gennemført af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udgivet i 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.