Redskab

Erhvervsuddannelser i Ukraine

På denne side kan du finde et inspirationshæfte om erhvervsuddannelser i Ukraine med formål om at give et overordnet indblik i de erhvervsrettede uddannelser i Ukraine. 

Situationen i Ukraine og de mange børn og unge, der er ankommet til Danmark, kan naturligt føre til spørgsmål om det uddannelsessystem, eleverne kommer fra.

Du kan blive klogere på de ukrainske erhvervsuddannelser i teksten ovenfor.

 

Et indblik i erhvervsuddannelser i Ukraine

I dette hæfte gives der et kort, overordnet indblik i erhvervsrettede uddannelser i Ukraine, der indbefatter:

  • En overordnet beskrivelse af erhvervsuddannelsessystemet i Ukraine, samt de tre niveauer af erhvervsrettede uddannelser.
  • En beskrivelse af erhvervsuddannelser som en del af den nationale kvalifikationsramme i Ukraine, og efterfølgende som del af det samlede uddannelsessystem i Ukraine.
  • Et overordnet indblik i test, prøver og karaktersystem i det ukrainske uddannelsessystem.
  • Anbefalinger fra Ministeriet for Uddannelse og Videnskab i Ukraine.

 

Hæftets formål og målgruppe

Viden om elevens skolefaglige baggrund, erfaringer og uddannelsesplaner samt muligheder i hjemlandet kan medvirke til at etablere god praksis for modtagelse af nyankomne elever i de danske uddannelsesinstitutioner for unge.

Ovenstående hæfte kan således være brugbar viden for fagprofessionelle i Danmark, som arbejder med fordrevne børn og unge samt deres forældre fra Ukraine.

 

Kreditering

Informationshæftet er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.