Læse- og skrivevanskeligheder

Uanset om en elevs læse- og skrivevanskeligheder opdages før eller efter start på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt, at erhvervsskolen har en praksis, så eleven hjælpes bedst muligt.

Skolen skal kunne tilbyde støtte og vejledning til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.