Forskning og viden

Læsning og læsevejledning på erhvervsuddannelserne

Hvad er en læsevejleder? Hvordan kan faglæreren bruge læsevejlederens specialviden i undervisningen? I videoen fortæller Karina Buk og Lene Illum om, hvordan læsevejlederen kan inddrages i indsatsen for at understøtte ordblinde elevers læring.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Karina Bek, uddannelseschef på HF & VUC København Syd, og Lene Illum Skov, lektor på UC Syd, fortæller i videoen, hvordan læsevejlederens specialviden kan bringes i spil i samarbejde med faglærerne på erhvervsskolerne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.