Nyhed

Ny kortlægning af indsatsen over for ordblinde og svage læsere på erhvervsuddannelser

Hvilken støtte og vejledning iværksætter erhvervsuddannelserne, når de identificerer en ordblind eller en elev med læsevanskeligheder? Det sætter ny kortlægning fra Børne- og Undervisningsministeriet fokus på.

Kortlægningen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt vejledere, fokusgruppeinterview med vejledere, lærere og ordblinde eller læsesvage elever på fire forskellige erhvervsskoler i efteråret 2022.

Kortlægningen viser blandt andet, at eleverne er glade for den støtte, de får, når de er under oplæring i en virksomhed – også selvom vejledernes svar antyder, at støttens omfang er forskellig alt efter vejleder og skole. Eleverne vurderer desuden, at det er nødvendigt at modtage specialpædagogisk støtte og vejledning i at læse og skrive, hvis de skal fastholdes i deres uddannelse. For de læsesvage elever gælder det i høj grad muligheden for at anvende læse-skriveteknologi.

Kortlægningen bygger også på svar fra vejlederne. De ser et potentiale i at øge og styrke samarbejdet med faglærere, så der bliver bedre mulighed for at sparre om enkelte elever og dele viden i bred forstand - både med hensyn til ordblinde og læsesvage elever. Fire ud af fem vejledere ser således forbedringspotentialer i, at de kan blive inddraget mere i undervisningen og i sparring omkring eleverne.

Vejlederne vurderer også, at der er behov for, at ledelsen spiller en mere understøttende rolle med hensyn til det overordnede arbejde med elever med læsevanskeligheder (prioritering, sparring, orientering). 

Kortlægningen er en del af Ordblindepakke III.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.