Rigsfællesskabet

Vejledning til færøske og grønlandske elever/lærlinge på erhvervsskolerne i Danmark.

Færøerne og Grønland har som led i selvstyreordninger hjemtaget lovgivningen på en række forvaltningsområder - herunder uddannelsesområdet. Det betyder blandt andet at både Færøerne og Grønland har egne erhvervsuddannelseslove, som elever/lærlinge fra de to lande i almindelighed gennemfører deres erhvervsuddannelser efter.

Når en færøsk eller grønlandsk elev/lærling bliver indmeldt på en dansk erhvervsskole, er det vigtigt, at skolen er opmærksom på, hvorvidt eleven/lærlingen skal gennemføre den danske eller hhv. den færøske eller grønlandske erhvervsuddannelse - dette med henblik på, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med de rette regler.

Vejledningen omhandler elever/lærlinge, som gennemfører en færøsk eller grønlandsk uddannelse efter egen lovgivning, med hele eller dele af deres skoleophold i Danmark.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.