Artikel

Kontroversielle emner og kritisk tænkning i undervisningen

Sex, religion, køn, etnicitet og ytringsfrihed kan være eksempler på kontroversielle emner.  At kunne håndtere kontroversielle emner og kritisk tænkning er en central færdighed i et samfund med frihed og folkestyre.

Materialerne, som nævnes i denne artikel, giver inspiration til aktiviteter, metoder og tilgange, der kan understøtte eleverne i at udvikle demokratiske kompetencer, der ruster dem til at indgå i dialog om kontroversielle emner, sætte sig i andres sted og forholde sig kritisk og undersøgende til forskellige holdninger og meninger.

 

Hvordan taler man nemt om det svære?

Inspirationsmaterialet ”Hvordan taler man nemt om det svære?”  introducerer 15 praktiske øvelser, undervisningsmetoder og læringsstrategier, som alle lægger op til refleksion og evaluering i egen praksis. Øvelserne kan planlægges på forhånd og gennemføres i undervisningen, eller de kan inddrages, når de opstår tilfældigt og spontant, fx på baggrund af begivenheder i samfundsdebatten. Perspektivskift er et eksempel på en metode, hvor eleverne bliver bevidste om deres sprog og sprogets magt. Ved brug af personlige spørgsmål og mere generelle spørgsmål om samme emne, forsøger eleverne at afpersonalisere deres sprog. En måde, hvorpå man kan reducere risikoen for at såre nogen eller få nogen til at føle sig udenfor, er at diskutere emnet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv i stedet for et personligt. Metoden anvendes i øvelse 2.2. i materialet ”Kontroversielle emner i skolen”.

Materialet: Hvordan taler man nemt om det svære?

 

 

Hvor får jeg mine nyheder fra?

Kritisk tænkning handler om evnen til kritisk refleksion og selvstændig stillingtagen. I arbejdet med kritisk tænkning er målet bl.a. at gøre eleverne bevidste om, hvor nemt det er at blive påvirket af, hvad andre mener og siger. I materialet ”Hvor får jeg mine nyheder fra?” kan du som underviser blive inspireret til at arbejde med kritisk tænkning i din undervisning. Materialerne tager udgangspunkt i kildekritik og de mange udfordringer såvel som muligheder, der opstår i kølvandet på udbredelsen af sociale medier.

Materialet: Hvor får jeg mine nyheder fra?

 

Sæt dit aftryk

Skolen udgør en central arena for elevernes udvikling af demokratiske færdigheder ved at skabe et rum, hvor de kan undersøge forskellige meninger. I materialet ”Sæt dit aftryk” kan du få inspiration til, hvordan dine elever kan øve sig i at blive aktive medborgere, der gør sig gældende i store og små fællesskaber i både ord og handling. Materialet understøtter elevernes aktive medborgerskab ved at gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet samt ved at sætte fokus på at styrke deres demokratiske handlekompetencer.

Materialet: Demokratisk deltagelse 

 

Kontroversielle emner og håndtering af konflikter

I arbejdet med kontroversielle emner vil modstridende holdninger, der kan være svære at forene, ofte være på spil. Det er i den sammenhæng vigtigt, at lærere og ledelse er forberedt på at håndtere uenigheder og potentielle konflikter. De to film, ”Konflikter på fællesarealer: Adfærd” og ”Konflikter på fællesarealer: Regler”, lægger begge op til væsentlige drøftelser i personalegruppen om at understøtte en adfærd på uddannelsesinstitutionen med fokus på fælleskab og trivsel. Filmene understreger bl.a. vigtigheden i, at der blandt institutionens medarbejdere er klarhed omkring, hvilken type adfærd der ønskes – både verbalt og nonverbalt.                    

Materialet: Fællesskabende adfærd på fællesområder   

 

Dilemmaspillet

Dilemmaspillet er et brætspil, der understøtter elevernes kritiske tænkning og demokratiske diskussion ved at opstille en række forskellige dilemmaer. Eleverne spiller på to hold med 3-4 spillere på hvert hold. Gennem diskussion og spil på brættet udvikler eleverne deres evne til at argumentere, foretage perspektivskifte, og tænke kritisk. Eleverne opnår et nysgerrigt blik for hinandens forskelligheder og aktiviteterne binder an til deltagelse i debatter – både som lytter og som taler.

Ved at placere dialogen på en spilleplade i et kendt og trygt miljø skaber spillet en ramme, hvor eleverne trygt kan give udtryk for og afprøve deres holdninger. Spillet tilbyder også tomme skabeloner til dilemmakort, så man selv kan skrive nye dilemmakort. Dette kan vælges hvis et særligt emne er aktuelt i klassen eller i samfundet.
Spillet er lavet til udskolingen, men kan tilpasses så det kan bruges på erhvervsuddannelserne.

Materialet: Dilemmaspil samt kort og skabeloner

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.