Evaluering og feedback

Undervisningen i samfundsfag skal tilrettelægges, så eleven opnår en løbende bedømmelse af sin målopfyldelse i faget.

Ved afslutningen af undervisningen bedømmes elevens standpunkt ud fra en helhedsvurdering af elevens målopfyldelse i faget mål.

Undervisningen tilrettelægges, så eleven løbende modtager feedback på sin læreproces og opfyldelse af målene i samfundsfag. Feedback kan tilrettelægges ud fra følgende struktur:

  • Feed up (hvor skal jeg hen?)
  • Feedback (hvor er jeg i læreprocessen?)
  • Feed forward (hvad er næste skridt?)

Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling. Her kan du finde viden og erfaringer om, hvad der virker i arbejdet med at evaluere, bedømme og give feedback til eleverne.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.