Inspirationsmateriale til undervisning

Cases fra byggeri, energi og konstruktion samt lager og logistik giver inspiration til at arbejde praksisrelateret og målstyret med fokus på motivation og differentiering i samfundsfag på eud.

Materialets indhold

Materialet er formidlet via nedenstående overskrifter, og kommer bredt omkring indhold målrettet niveau F og niveau C (eux) i samfundsfag

 • Samlet formidlingsmateriale til samfundsfag: Denne beskrivelse giver dig en oversigt over indholdet af det samlede formidlingsmateriale.
 • Interview om forløb i samfundsfag: Gennemgang af et inspirerende forløb i samfundsfag på niveau F for elever på lager og logistik-området. Se videoen, hvor læreren gennemgår det praksisnære forløb med afsæt i bæredygtighed og verdensmål.
   
 • Praksisrelatering og helhedsorientering: Et helhedsorienteret forløb i samarbejde med tømreruddannelsen om bæredygtighed, hvor grundfagene samfundsfag, dansk og engelsk og værkstedsfag på tømreruddannelsen kan inddrages (PowerPoint).
   
 • Formål med samfundsfag, niveau C, eux: Hør om, hvorfor vi har faget i erhvervsuddannelsen, og få enkle eksempler på praksisrelateret og anvendelsesorienteret undervisning omkring hvad og hvordan. Speaket gennemgang af PP.
 • Indhold og kernestof: Hent viden og forslag til, hvordan du kan arbejde med og forstå fagets hovedområder: Arbejdsmarkedsforhold, politik, sociologi og økonomi. Her forklares og gennemgås hovedområderne via samfundsfaglige metoder og modeller. Speaket gennemgang af PP.
 • Mål og bedømmelseskriterier, niveau C: Hent viden ud fra oplæg om de 5 kompetencemål, hvor sammenhæng mellem mål og kriterier for bedømmelse udfoldes og gennemgås ud fra fagbilagets mål. Speaket gennemgang af PP.
   
 • Taksonomi og undervisningsdifferentiering: Hvordan kan jeg formulere de faglige mål på forskellige taksonomiske niveauer? Her finder du en gennemgang af forskellige taksonomi modeller, plus inspiration til planlægning af undervisning, der rummer differentiering, og understøtter elevernes læringsprogression.
   
 • Samfundsfag og fagretningen Byggeri, energi og konstruktion: Eksempel på et fire-ugers undervisningsmodul på grundforløb 1, hvor grundfaget samfundsfag på eux er i samspil med fagretningen ”Byggeri, energi og konstruktion.
   
 • Samfundsfag i erhvervsuddannelserne. Didaktiske overvejelser over samfundsfagets frugtbare samspil med erhvervsfaglige emner og kompetencer. Speaket gennemgang af PP.

 

Find materialet

Det samlede materiale findes på cfu.via.dk

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Lis Amdi (samfundsfaglærer, Syddansk Erhvervsskole), Else Sig Kruse (samfundsfagslærer, Rybners), Leon Dalgas Jensen (lektor, ph.d., KP) og Felicia Lind Benthien (adjunkt, KP). 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.