Lovgivning

Autolakerer

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for autolakereruddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Malerfagets faglige Fællesudvalg.

 

Oplæring

mffu.dk Malerfagets Faglige Fællesudvalg.

Godkendelse af virksomheder som lærested. 
På www.mffu.dk kan du finde skemaer til godkendelse af virksomheder.

Lønsatser 
Lønperioder og elevlønninger på www.mffu.dk.

Lærepladsen.dk
Gode råd og regler om ansættelse af elever, refusion mv.
Oversigt over ledige praktikpladser og godkendte praktikvirksomheder.

 

Yderligere

Autolakereruddannelsens hjemmeside 
På www.mffu.dk kan du finde relevant information om erhvervsuddannelsen til autolakerer.

Mere om uddannelsen til autolakerer 
Uddannelsesguidens præsentation af erhvervsuddannelsen til autolakerer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.