Aktivitet

Miljø og social ansvarlighed - Sanistål

Emner med fokus på medarbejdere, leverandører og miljø.

Sanistål ønsker at agere ansvarligt i forhold til kunder, medarbejdere, forretningspartnere og omverdenen - derfor er samfundsansvar en integreret del af deres forretningsstrategi.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1: Miljø

Hos Sanistål gør man allerede meget for at bidrage til et godt miljø. Hos Sanistål sorteres affaldet, plast/emballage genanvendes. Sanistål har investeret i miljørigtige løsninger, f.eks. løsninger omkring varme, mange vinduer, sorte flade tage og belysning afgiver meget varme. I stedet for indvendig varmeregulering er der sat udvendig solafskærmning op for vinduer, de sorte tage er malet hvide, belysningen er skiftet til LED for at reducere varmen.

 • Kom med tre forslag til Sanistål om flere tiltag for at skåne miljøet.
 • Redegør for hvordan investeringerne, ved etablering af dine foreslåede miljøtiltag, påvirker Saniståls økonomi.
 • Redegør for, hvordan dine forslag påvirker Saniståls økonomi på sigt.
 • Hvad vurderer du, er årsagen til at Sanistål udarbejder og udgiver en CSR-rapport hvert år?

 

Eksempel 2: Arbejdsmiljø 2016

Sanistål har hovedsæde i Aalborg. I byen findes også Aalborg Universitet og Aalborg er derfor en stor studieby. Sanistål ser mulighederne i at hente højt uddannet arbejdskraft fra Universitet og tager samtidig deres samfundsansvar alvorligt om at give de studerende praksiserfaring.

Hos Sanistål i Aalborg er der i 2016 i alt 100 ansatte og 54 studiejobs, svarende til 1.040 fuldtidsstillinger. Kønsfordelingen er 72 % mænd, 28 % kvinder.

Sanistål har et mål om at ansætte mindst 10 handelselever hvert år. I 2016 begyndte 13 nye elever. Sanistål er desuden opmærksom på at uddanne allerede ansatte. I 2016 er to medarbejdere i økonomiafdelingen i gang med at få bevis for deres kompetencer.

 • Hvilken økonomisk betydning har Saniståls strategi for rekruttering af kompetente medarbejdere?

 

Hos Sanistål vægtes uddannelse højt. I 2015 afholdtes 1.600 kursusdage. I 2016 har Sanistål allerede afholdt 1.350 kursusdag alene i første halvår.

Sanistål rekrutterer gerne dygtige medarbejdere indenfor egne rækker. I 2015 var der hos Sanistål 52 interne stillingsskift og 17 i 1. halvår 2016.

 • Hvilken økonomisk betydning har Saniståls strategi for uddannelse og for at anvende medarbejderes kompetencer indenfor egne rækker?

 

Hos Sanistål oplever man, at den økonomiske vækst efter finanskrisen igen skaber bevægelse på arbejdsmarkedet. Der kommer flere ledige stillinger på markedet og Sanistål oplever flere opsigelser end de har gjort siden finanskrisens indtog i 2008. Under finanskrisen måtte Sanistål sige farvel til 40 % af medarbejderstaben.

 • Hvad er dine råd til Sanistål ud fra en økonomisk betragtning i forhold til arbejdsmiljø for at holde på medarbejderne i et arbejdsmarked i positiv udvikling?
   
 • Hvilke økonomiske knapper kan Sanistål skrue på og hvilke økonomiske konsekvenser medfører disse tiltag?

 

Sanistål er en meget rummelig arbejdsplads. Ud af deres medarbejderstab er mindst 3 % ansat på specielle vilkår, så medarbejderne på trods af sygdom eller nedsat arbejdsevne kan fastholdes hos Sanistål enten i samme job eller anden jobfunktion.

 • Hvilken betydning har det økonomisk, at Sanistål forsøger at være en attraktiv arbejdsplads og tager hensyn til de medarbejdere, som er syge eller har nedsat arbejdsevne?
 • Hvordan vurderer du samlet set Sanistål som en attraktiv arbejdsplads ud fra de oplysninger, som du har fået her i opgaven og i øvrigt har læst om Sanistål?

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet

Pressemeddelelser Saniståls hjemmeside

Fakta om Sanistål  Saniståls hjemmeside, herunder historie, profil og organisationsdiagramm miljø og arbejdsmiljø

Job og karriere Saniståls hjemmeside

Redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Saniståls hjemmeside

Ansvarlighed og bæredygtighed - Saniståls hjemmeside 

Årsrapporter

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.