Aktivitet

Økonomi - Dansk Supermarked Group

Forslag til opgaver om salgsparametre, likvide beholdninger, sæsonudsving og private labels.

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1: Årets elev   

I Dansk Supermarked Group kårer man hvert år ”Årets elev”.  Titlen går til en elev, som skiller sig særligt positivt ud.

Opgaven lyder på: Du er ansat som elev i Dansk Supermarked Group, og du mener selv, at du er værdig til titlen. Lav nu et PowerPoint, som du skal fremlægge for din varehuschef, hvor du skal forsøge at overtale ham til at indstille dig til ”Årets elev”. 

Der skal som minimum indgå overvejelser omkring følgende punkter:

 • Hvordan du bidrager i dit arbejde i butikken til butikkens indtjening.
 • Forslag til at øge butikkens indtjening yderligere.
 • Dine forslag til at mindske butikkens omkostninger. Redegør for hvilke omkostningskonti der påvirkes.
 • Dit bidrag til at Dansk Supermarked Groups får et godt image.

Eksempel 2: Dansk Supermarked Group i tal 2012-14

Dansk Supermarked Group i tal

 Finansielle nøgletal

2014

2013

2012

Omsætning

57,074

56,857

55,610

EBITDA

3,151

3,134

2,508

EBIT

2,402

2,401

1,730

Resultat før skat

2,350

2,543

1,988

Resultat efter skat

1,819

1,938

1,476

ROIC

11 %

11 %

8 %

 

 

 

 

Tal i mia. DKK. For at sikre sammenlignelighed med de seneste års afrapporteringer fra A.P.Møller – Mærsk er tallene udarbejdet i henhold til IFRS og omfatter Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S.

EBITDA = Resultat før renter og afskrivninger. Det samme som indtjeningsbidrag.

EBIT = Resultat før renter.

ROIC = Afkastet af den investerede kapital.

  

Antal butikker

2014

Netto Danmark

457

Netto Tyskland

351

Netto Polen

334

Netto Sverige

157

Netto Storbritannien

5

Netto-butikker i alt

1.304

Bilka (incl. A-Z)

18

Føtex

88

Salling

2

I alt

1.412

Antal webshops

2

 

  

Antal medarbejdere

2014

2013

Medarbejdere i fem lande

46.981

46.400

Medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte (FTE)

25.611

24.510

 

 

 • Hvad er din umiddelbare vurdering af indtjeningsevnen for Dansk Supermarked Group, når du blot kigger på tallene ovenfor?
 • Begrund hvilke nøgletal du finder det relevant at beregne for at analysere indtjeningsevnen for Dansk Supermarked Group.
 • Hvad viser dine beregnede nøgletal og analyse om Dansk Supermarked Groups indtjeningsevne?
 • Hvordan vurderer du resultatet af din analyse i forhold til Dansk Supermarked Groups mål om at øge omsætningen og minimere omkostningerne? Se evt. i Faktateksten ”Økonomi”.

  

  

Eksempel 3: Private Labels

Dansk Supermarked Group har et bredt udvalg af Private Labels, se mere i Faktaarket ”Målgrupper og købmandskab”.

Egne mærker:

"I vores butikker kan du finde unikke varer og mærker, som vi selv står bag og udvikler. Det er varer, vi er særligt stolte over, og som vi selv udvælger og sammensætter i serier, der dækker kundernes behov i forskellige situationer” (Kilde: Dansk Supermarked Group).

I Bilka skal kunderne have valgmuligheder inden for alle produkter i hver gruppe.

 • Hvordan tror du, indtjeningen på Dansk Supermarked Groups egne mærker er i forhold til kendte mærkevarer som for eksempel Heinz Ketchup og Oma Stegemargarine?
 • Hvorfor nøjes Dansk Supermarked Group ikke blot med at sælge egne mærker og dropper de kendte mærkevarer?
 • Fortæl om forskellen på direkte og indirekte vareforbrug.
 • Redegør for begrebet bruttoavanceprocent og vis hvordan man regner bruttoavanceprocent ud.

    

Eksempel 4: Salgsparametre

I Bilka har man 25 parametre, man måler på for at følge udviklingen for butikkerne. Der måles fx på Basket-size, altså hvor meget den enkelte kunde køber i kr. pr. indkøb. Målet er forskelligt fra butik til butik.

Man måler også på antal prisfejl og kundernes prisopfattelse. Man laver imageanalyser og interviewer kunderne på vej ud af butikkerne.

 • Hvilke konsekvenser har det, når der er fejl på kundens bon? Hvilke konti påvirkes, når kunden henvender sig for at få fejlen rettet?
 • Hvad er formålet med at have målpunkterne i Dansk Supermarked Group?
 • Hvilke fordele og ulemper er der for personalet og de enkelte butikker ved at blive målt på de udvalgte punkter?
 • Hvilke andre end de her i opgaven nævnte punkter kan det være relevant for Dansk Supermarked Group at måle på?  

 

Eksempel 5: Leveregler Better, Cheaper, Simpler

I Dansk Supermarked Group har man nogle simple leveregler:

Better for customers

Cheaper for Dansk Supermarked Group

Simpler for staff

 • Forklar levereglerne ud fra et økonomisk perspektiv.
 • Kom med tre forslag til ændringer inden for hver af de tre leveregler og redegør for de økonomiske konsekvenser herfor, og hvilke konti der påvirkes af dine forslag.

    

Eksempel 6: Morgenmøde

Du arbejder i føtex i det centrale Aarhus. Her bor der flest unge enlige eller par i lejligheder, hvilket jeres varesortiment bærer præg af. Der er ikke mange børnefamilier i det centrale Aarhus og for at optimere udnyttelsen af hyldepladsen, fører I slet ikke legetøj i jeres butik.

Hver morgen mødes du og det øvrige personale til morgenmøde. I sammenligner dagens salg fra i går i forhold til samme dag sidste år og taler om mulige årsager til udviklingen i salget.

I går solgte I for 2.108.000 kr.

Sidste år samme dato solgte I for 2.099.000 kr. (fiktive tal).

 • Argumenter over for din varehuschef, hvorfor du mener, at indekstal er et godt redskab til at sammenligne salgstallene.
 • Beregn indekstallene for salget i kr. i går og forklar din varehuschef hvad indekstallet viser. føtex har iPads på tilbud i næste uge. I har til din store ærgrelse kun fået leveret 10 stk. iPads til din butik.
 • Argumenter over for indkøbsafdelingen, hvorfor du mener, at føtex Aarhus skal have x antal stk. mere og hvilken betydning du mener, det har for din butiks indtjening og Dansk Supermarked Groups indtjening som helhed.

  

  

Eksempel 7: Likvide beholdninger, optælling af kasse

Da det er vigtigt for Dansk Supermarked Group, hele tiden at minimere køen ved kasserne, er det vigtigt, at personalet er fleksibelt og kan hjælpe, hvor det er nødvendigt.

Når en medarbejder går til kassen, får han sin egen kassebeholdning med x kr. i kontanter. Medarbejderen skal tælle kassebeholdningen op ved udlevering, inden han begynder i kassen. Når han er færdig med at sidde i kassen, skal kassebeholdningen igen tælles op. Medarbejderen kender ikke beløbet for kontant omsætning og ved dermed heller ikke, hvor meget der skal være i kassen. Hvis ikke tallet stemmer, bliver han bedt om at tælle om og hjælper det ikke, tæller en anden medarbejder også.

 • Hvad betyder det at være likvid?
 • Hvilke konti indgår i den likvide beholdning?
 • Redegør for begreberne ”beregningen af kassebeholdning” og ”optælling af kassebeholdning”.
 • Hvad kan være årsag til, at den beregnede kassebeholdning og den optalte kassebeholdning ikke stemmer?
 • Vis på T-skitser hvordan man bogfører en kassedifference på minus 30 kr.
 • Hvordan påvirker kassedifferencen, hvor der mangles 30 kr., butikkens resultat?
 • Hvilke fordele og ulemper vurderer du, der er ved Bilkas politik for kassehåndtering?

 

   

Eksempel 8: Sæsonudsving

Her ser du udsnit af tallene for udvikling af salg af meloner og fyrfadslys hen over et år.

           

Meloner

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Procentandel

3,49%

3,77%

5,98%

8,15%

12,44%

Indeks

42

45

72

98

149

           
           

Fyrfadslys

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Procentandel

12,88%

8,63%

6,06%

3,95%

3,16%

Indeks

155

104

73

47

38

 

 

 • Forklar hvad tabellerne viser og forklar hvorfor tallene svinger, som de gør for hhv. meloner og fyrfadslys.
 • Nævn mindst tre andre varer i butikken, som kan have lignende udsving i salgstal? Visualiser fordelingen af salget for varerne hen over året, for eksempel som en graf.
 • Hvilke varer forestiller du dig, har et stabil salg hen over året?
 • Hvilken betydning har salgstallene for placering af varer i butikken? Hvor står varerne med stabilt salgstal og hvor står varerne med svingende salgstal?

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet. På www.sallinggroup.com kan du blandt andet finde information om ledelse,  formål, værdier og strategi, nøgletal, årsrapport, seneste nyheder mm.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.