Aktivitet

Økonomi - JYSK

Forslag til emner om økonomiske forhold på butiksniveau, herunder omsætning, varelagre og lønudgifter.

Hos JYSK er godt købmandsskab grundlaget for JYSKs succes og begrebet godt købmandsskab solidt forankret blandt JYSKs ansatte. Der er fokus på at øge indtægterne og reducere omkostningerne. 

 

Eksempel 1: Bruttofortjeneste – sælg mod højre

 I faktateksten Økonomi kan du læse mere om ”Sælg mod højre”

© JYSK

(tallene er fra JYSKs årsrapporter. Find evt. aktuelle tal i seneste årsrapporter eller i   Pressemeddelelser og nyheder)

 • Fortæl om din umiddelbare vurdering ud fra tabellen – hvordan har udviklingen været.
 • Hvordan beregnes bruttofortjeneste?
 • Kom med minimum to forslag til, hvordan butikkens bruttofortjeneste kan øges?
 • Fortæl om minimum tre eksempler som kan forringe butikkens bruttofortjeneste.
 • Beregn bruttoavanceprocenten for de udvalgte regnskabsår for JYSK.
 • Beregn også overskudsgraden.
 • Hvordan vurderer du ud fra de beregnede nøgletal bruttoavanceprocent og overskudsgrad den økonomiske udvikling hos JYSK?

  

Eksempel 2: Løn til eleven og salgsassistenten i JYSK

Her er et eksempel på hvordan en lønseddel til en elev og en salgsassistent ansat i JYSK kunne se ud i 2013-14.

 

© JYSK
 • Forklar hvad ATP betyder, og hvad der er afgørende for, hvor meget en lønmodtager skal betale i ATP.
 • Forklar hvad AM-bidrag og A-skat er.
 • Hvad bruges pengene fra AM-bidrag og A-skat til i det danske samfund?
 • Nævn nogle eksempler på, hvilke fordele giver statens anvendelse af skattekronerne JYSK og personalet hos JYSK?
 • Vis på T-skitser hvordan de to lønudbetalingsbilag skal bogføres. Lønnen udbetales fra JYSKs kassekredit.
 • Giver lønbilagene anledning til andre omkostninger for JYSK?
 • Redegør for hvilke lønformer der findes?
 • Hvilke lønformer kan JYSK med fordel anvende til butikspersonalet?
 • Er lønudgifterne hos JYSK en variabel omkostning eller kapacitetsomkostning?
© JYSK

 

  

 

Eksempel 3: Årets købmand i JYSK

I JYSK er konkurrenceånden stærk og sund. Værdigrundlaget ”Købmand” er stærkt forankret i alle medarbejdere. Medarbejderne konkurrerer internt om, hvem der sælger mest og sparer mest.

Du er ansat som elev i butikken i Skjern og vil gerne vinde titlen som ”Årets købmand”. I den forbindelse bedes du redegøre for følgende overvejelser:

 • Hvordan kan I øge butikkens bruttofortjeneste? Kom med 3 konkrete forslag.
 • Kom med forslag til 3 udvalgte områder, hvordan I i butikken kan spare penge.
 • Redegør samtidig for hvilke omkostningskonti, der påvirkes af dine foreslåede besparelser.

   

Eksempel 4: Omsætning fordelt på varegrupper

I faktaarket Økonomi ses fordelingen af omsætningen på de forskellige varegrupper i en JYSK butik.

 • Hvilke 3 varegrupper udgør den største andel af omsætningen?
 • Hvorfor opdeler JYSK omsætningen i varegrupper og ikke bare ser på den samlede omsætning?
 • Hvordan kunne opbygningen af kontiene for varesalg, vareforbrug og varelager se ud for JYSK? Vis opbygningen på T-skitser og redegør for, hvordan kontiene påvirkes af varesalg og vareforbrug.

 

Eksempel 5: Salgstal i JYSK-butikken

I JYSK følger man hele tiden medarbejdernes salg og måler på udvalgte nøgletal. Butikspersonalet kan selv trække nøgletallene og tallene følges tæt.

I faktaarket Økonomi ses tallene for butikkens salg opgjort for en tilfældig dag i antal ekspeditioner og gennemsnitlig salg i kr. pr. ekspedition pr. medarbejder.

 • Hvilke konti påvirkes, når et salg slås i kassen og hvordan påvirkes kontiene?
 • JYSK måler på antal ekspeditioner og gennemsnitlig antal kr. Hvad er formålet?
 • Hvilke fordele og ulemper kan du som medarbejde hos JYSK se ved at blive målt på din salgsindsats?
 • Hvilke andre nøgletal kunne JYSK vælge at bruge til at måle effektiviteten af medarbejdernes salgsindsats?

   

Eksempel 6: Optælling af varelagre

I nogle butikker holder man status en gang om året, hvor man optæller hele varebeholdningen. I JYSK laver man i stedet ugentlige optællinger på beholdningen af udvalgte varer. Læs mere i faktaarket Økonomi ”Bonusordning”

 • Forklar forskellen på direkte og indirekte vareforbrug og redegør for fordele og ulemper ved de to former.
 • Anvender JYSK den direkte eller indirekte form for vareforbrug?
 • Vis på t-skitser sammenhængen mellem køb og salg af varer og vareforbrug. Her skal som minimum indgå følgende konti: varelager, omsætning og vareforbrug.
 • Hvad er formålet med at tælle beholdningen af udvalgte varer en gang om ugen, hvis vi antager at JYSK anvender metoden direkte vareforbrug?
 • Redegør for hvordan man, i det økonomistyringssystem du kender, kan finde oplysning om den aktuelle værdi af varelageret i en virksomhed.

   

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Årsrapport (engelsk)

JYSKs hjemmeside

Om JYSK

Jysk udsender rekordregnskab Berlingske.dk, 2014

Pressemeddelelser og nyheder

 

 

Kreditering

Udarbejdet af Eva Vang Christensen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.