Aktivitet

Økonomi - Sanistål

Emner med fokus på omsætning, soliditet, omstillingsevne og gæld.

Sanistål var i 2015 Danmarks største stålleverandør. Hos Sanistål er man optaget af lønsom omsætningsvækst. Man ser ikke kun på købs- og salgspris, men også hvad det koster at håndtere varen inden den er plukket, transporteret og leveret hos kunden.

Sanistål arbejder løbende på forbedret effektivisering. Saniståls centrallager i Taulov er da også Danmarks mest moderne og effektive lager.

Sanistål er fokuseret på deres kernekompetencer. Der er hård konkurrence på markedet. IT giver kunderne gode muligheder for at google priser, hvorfor Sanistål konstant må tilpasse omkostningerne og tilpasse arbejdsprocesser og lade computere overtage de opgaver, som ikke giver værdi og mening at mennesker udfører.

Sanistål investerer i ny webshop hvert tredje år, fuldt bevidst om, at kunden er 60 – 70 % henne i købsbeslutningsprocessen inden personlig kontakt og Sanistål analyserer kunders købsadfærd og trends på nettet nøje.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1: Avance, omsætning og salg pr. kunde

Saniståls butikker til håndværkere adskiller sig fra de butikker, som du plejer at handle i. I butikkerne er der ikke tænkt på Space management, for håndværkerne skal bruge de varer, som de nu engang står og mangler.

Alligevel måles der på udvalgte parametre for butikkens indtjening.

 • Forklar hvorfor det generelt er relevant at analysere på salgsparametre i en butik?

 

Hos Sanistål måler man på avance, omsætning og salg pr. kunde.

 • Forklar betydningen af de salgsparametre som Sanistål har valgt at måle butikkerne på.
 • Hvilke andre parametre kender du, der kunne være relevant for Sanistål at måle på?

 

70 % af varerne er lokalt bestemt ud fra, hvilke håndværkere som handler i butikken. Det er håndværkere fra forskellige brancher, som er kunder hos Sanistål, blandt andet VVS, industri og tømrer/snedkere. 
8 gange om året kommer regionschefen for at holde samtale om målopfyldelse med butikken.

 • Kom med tre forslag til tiltag i butikken som positivt kan påvirke salgsparametrene i butikken.
 • Redegør for hvordan dine forslag positivt påvirker salgsparametrene.

 

Eksempel 2: Udvalgte KPI’er (Key Performance Indicator)

KPI betyder Key Performance Indicator, altså udvalgte styringsredskaber til at nå fastsatte mål. Nogle af de KPI’ere Sanistål styrer efter er nettoomsætning, omkostninger og Ebit (Resultat).

 • Forklar begreberne nettoomsætning, omkostninger og årets resultat.
 • Redegør for hvordan omkostningskontiene for en handelsvirksomhed som Sanistål adskiller sig fra en produktionsvirksomhed.
 • Redegør ud fra graferne "NETTOOMSÆTNING, OMKOSTNINGER  og EBIT, omkostninger og  for den økonomiske udvikling for Sanistål og giv din vurdering af udviklingen. (se de under "Årets resultat" i seneste årsrapport).

 

Eksempel 3: Soliditet

 • Forklar hvad soliditet betyder og vis et eksempel på, hvordan det beregnes.
 • Redegør for Saniståls udvikling af soliditet ud fra grafen side 15 i Saniståls årsrapport for 2015?
 • Hvordan vurderer du Saniståls niveau for soliditet?

 

Eksempel 6: Årsrapport                                                                

 • Redegør for principperne for opstilling af et årsregnskab og fordelingen af poster i resultatopgørelse og balance.
  Find årsrapporter på Saniståls hjemmeside
 • Hvordan vurderer du Saniståls resultat for sidste år?
 • Forklar principperne for analyse af et regnskab og relevante nøgletal herfor.
 • Hvordan vurderer du Saniståls resultat ud fra nøgletallene i Saniståls årsrapport?

 

Eksempel 7: Omstillingsevne

Der er hård konkurrence på markedet, hvor Sanistål operer. Det er nødvendigt konstant at være opmærksom på indtjeningsevnen og reducere omkostningerne. For eksempel har Sanistål outsourcet al deres transport til Danske Fragtmænd.

 • Hvilke fordele giver det Sanistål at outsource transporten til Danske Fragtmænd frem for selv at stå for transporten af varer?
 • Kom med tre forslag til hvordan Sanistål kan reducere omkostningerne. Redegør for hvilke konti dine foreslåede besparelser påvirker.
 • Hvilke nøgletal anvendes til at analysere på indtjeningsevne?

 

Eksempel 8: Gæld

 • Forklar begreberne kort og langfristet gæld og kom med eksempler herpå.
 • Hvad er de typiske omkostninger i forbindelse med gæld?
 • Hvordan posteres omkostninger i forbindelse med gæld?
 • Hvordan vurderer du udviklingen i Saniståls rentebærende gæld?
 • Find i Saniståls årsrapport for 2015 hovedårsagen til nedbringelsen af den rentebærende gæld og redegør herfor. - eller find relevante problemstillinger i nyere årsrapporter.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Fakta om Sanistål  Saniståls hjemmeside, herunder historie, profil og organisationsdiagram

Pressemeddelelser Saniståls hjemmeside

Aktieinfo Saniståls hjemmeside

Fondsbørsmeddelelser Saniståls hjemmeside

Generalforsamling Saniståls hjemmeside

Regnskaber Saniståls hjemmeside

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.