Eksempler fra praksis

Eleverne på erhvervsuddannelserne har fået sat deres trivsel og undervisningsudbytte på prøve under nedlukningen af skolerne. Skolerne har haft svære forudsætninger for at undervise virtuelt i praktiske fag og færdigheder. 

Som del af den politiske aftale er der frem mod sommeren 2021 afsat midler til at skal understøtte trivsel og fagligt løft. Midlerne kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, to-lærer-ordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb. Skolerne gives i vidt omfang frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet. 

Her kan du læse om, hvordan erhvervsskoler har iværksat indsatser, der skal styrke trivsel og understøtte faglighed.

Eksempler fra skolerne

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.