Artikel

Historie

Kort om baggrunden for eux.

Baggrunden for at indføre eux-forløb var et ønske om at sikre et højt erhvervsfagligt niveau på erhvervsuddannelserne, at give unge med en erhvervsuddannelse bedre muligheder for at videreuddanne sig samt at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne, som ellers ville have valgt en gymnasial uddannelse.

  • Eux startede som en forsøgsordning i skoleåret 2010/2011 for erhvervsuddannelser på bygge- og anlægsområdet.
  • Eux blev for alvor udbredt med Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra 2014, hvor det blev besluttet, at der skal være mulighed for eux-forløb på alle relevante uddannelser inden for alle fire hovedområder, dvs. uddannelser med en høj grad af synergimuligheder mellem erhvervsuddannelsens fag og gymnasiale fag.
  • I 2019 udbydes 46 erhvervsuddannelser som eux-forløb.  

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.