Arrangementer

Temadage om datainformeret pædagogisk ledelse

Hvordan kan du som leder i endnu højere grad styrke lærernes udvikling og elevernes læring?

I samarbejde med forsker og pædagogisk konsulent Dorte Ågård inviterer FGU-læringskonsulenterne til en temadag i oktober om observation, feedback og evaluering af lærernes praksis.

Formålet med dagen er at give ledere og direktører viden og konkrete redskaber. I vil arbejde med, hvordan I kan involvere jer og påvirke opbygningen af den faglige kvalitet gennem en systematisk tilgang til sparring med jeres medarbejdere.

 

Målgruppe

Temadagen henvender sig til ledere og andre med ansvar for pædagogisk ledelse, og det er ikke et krav at have deltaget på de foregående temadage.

 

Tid og sted

Temadagene foregår:

Tirsdag den 10. oktober kl. 9.00-15.30 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Torsdag den 12. oktober kl. 9.00-15.30 på Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg

Tirsdag den 24. oktober kl. 9.00-15.30 på Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

 

Pris

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

 

Tilmelding

Tirsdag den 10. oktober i Middelfart Link til yderligere information og tilmelding (www.conferencemanager.dk/temadagomdatainformeretpaedagogiskledelse-9511)

Torsdag den 12. oktober i Aalborg Link til yderligere information og tilmelding (www.conferencemanager.dk/duplikertemadagomdatainformeretpaedagogiskledelse121023)

Tirsdag den 24. oktober i København Link til yderligere information og tilmelding (www.conferencemanager.dk/temadagomdatainformeretpaedagogiskledelse24oktober2023)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.