Arrangementer

Virtuelt temamøde om portfolio i hverdagen

Hør om konkrete bud på, hvordan arbejdet med portfolio kan blive en naturlig del af hverdagen, og hvordan eleverne gradvist kan lære at indsamle og bearbejde deres arbejde og opgaver i en portfolio.

I marts 2023 sætter FGU-læringskonsulenterne fokus på portfolio i hverdagen og afholder to virtuelle temamøder. 

Få inspiration til portfolio

Læringskonsulenterne giver via materialer fra puljeprojekter i FGU-sektoren inspiration til konkrete opgaver til arbejdsportfolioen:

  • Arbejdet med portfolio som en naturlig del af undervisningen
  • Indhold i portfolioen
  • Konkrete forslag og idéer til arbejdet med arbejdsportfolio

Del gerne invitationen med lærerne på din skole.

Der afholdes et identisk virtuelt møde mandag d. 13. marts 2023: Find information og tilmelding her (emu.dk).

Temamødernes indhold er relevant for både faglige temaer og almene fag og er henvendt lærere, vejledere og ledere på FGU. På dette temamøde kan du få viden om og inspiration til arbejdet med portfolio i hverdagen på FGU.

På temamøderne vil pædagogisk konsulent, Ulla Nistrup Jørgensen, master i læreprocesser, i sit oplæg komme ind på, hvorfor portfolioarbejdet er vigtigt, og hvordan det kan blive en naturlig del af hverdagen. Ulla kommer også med konkrete bud på, hvordan eleverne gradvist lærer at indsamle og bearbejde deres arbejde og opgaver i en portfolio.

Du kan læse mere om emnet her (emu.dk).

 

Tid og sted

Arrangementet foregår virtuelt på Zoom mandag d. 6. marts 2023 kl. 14-15.

 

Pris

Det er gratis at deltage i det virtuelle temamøde.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her via conferencemanager.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.