Arrangementer

Virtuelt temamøde for prøveansvarlige

Temamødet er målrettet ledere og prøveansvarlige og omhandler de opgaver, som påhviler den prøveansvarlige – herunder nogle af de temaer som hyppigst dukker op i spørgsmål omkring prøverne i FGU.

Eksempler på temaer, der berøres, kan være, hvad reglerne om konkretisering af bedømmelseskriterier medfører, hvornår elever skal til prøve, og hvilke procedurer der er i forbindelse med klagesager og censorindberetninger.

Mødet afholdes i samarbejde med Kontor for Prøver, Eksamen og Test.

 

Målgruppe

Prøveansvarlige og ledere

 

Dato og tid  

Webinaret afholdes virtuelt d. 11 apr.il, 2023 kl. 14 – 15.30

 

Tilmelding

Læs mere om webinaret og tilmeld dig via dette link (conferencemanager.dk).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.