Artikel

Dialogværktøjer til trivselssamtaler og rådgivningstilbud

Denne artikler giver eksempler på guides til elevsamtaler om trivsel og COVID19 - og inspiration til rådgivningstilbud og vejledninger, der kan understøtte eleverne og fagprofessionelle i trivselsarbejdet.

I nedenstående henvises til to samtaleguides, der kan inspirere i arbejdet med at styrke trivsel og fællesskaber i FGU i forbindelse med COVID-19, de konsekvenser pandemien har for unge.

Ud over en henvisning til trivselsmaterialet finder du også nederst på siden en henvisning til en række rådgivningstilbud, der både er henvendt til dig som fagprofessionel, men også direkte til elever, der oplever trivselsmæssige udfordringer.  

  

Tal om det – guide til trivselsdrøftelser der kan tilpasse FGU

Red Barnet har udarbejdet samtaleguiden Tal om det, som er et redskab, du kan bruge til at tale om trivsel og sociale udfordringer i forbindelse med COVID-19 og hjemsendelse.

Materialet er udviklet til folkeskolen, men samtaleguiden kan også inspirere til lignende typer af samtaler med unge i FGU. Det skal dog nævnes, at det kræver, at læreren/vejlederen selv tilpasser ordvalg mm. til målgruppen (eksemplevis skal ordet ”børn” erstattes med ”unge mennesker”).

Red Barnets samtaleguide kan findes på redbarnet.dk

 

Sundhedsstyrelsen – dialogmateriale om COVID19

Sundhedsstyrelsens har udviklet dette dialogmateriale til erhvervsuddannelserne og FGU. Her kan du blandt andet finde inspiration til, hvordan du kan diskutere og have en dialog med dit hold om de anbefalinger og restriktioner, der er gældende i forbindelse med Corona.

Via materialet får eleverne mulighed for at vende de oplevelser, de har / har haft i forbindelse med pandemien. Afslutningsvis er der også spørgsmål i materialet, der har fokus på de specifikke corona tiltag på den lokale FGU-institution / skole. 

Materialet fra Sundhedsstyrelsen kan findes på styrelsens hjemmeside sst.dk

 

Øvrige rådgivnings- og støttetilbud 

Børns Vilkår

Børns Vilkår tilbyder råd og anbefalinger til at støtte børn og unge i en coronatid, børnetelefon og fagtelefon.

Råd og anbefalinger til at støtte børn og unge i en coronatid er en vejledningsside med gode råd og anbefalinger til, hvordan forældre og fagpersoner kan støtte børn og unge igennem en svær tid. Der er blandt andet råd til at styrke fællesskabet i onlineundervisningen og til at hjælpe eleverne tilbage i skolen

Børnetelefonen er et rådgivningstilbud for børn og unge, der har det svært i hverdagen, og som gerne vil tale om det.

Fagtelefonen er et rådgivningstilbud for fagprofessionelle, der oplever udfordringer omkring en særlig elev eller gruppe af elever, der udviser tegn på mistrivsel eller har det svært.

Via link herunder kan du finde række forskellige trivselstilbud:

Råd og anbefalinger: Sådan støtter du børn i en coronatid (bornsvilkar.dk)

God råd til fagpersoner: styrk fællesskabet i onlineundervisningen og hjælp eleverne tilbage i skolen (bornsvilkar.dk)

Børnetelefonen: Læs mere på bornsvilkar.dk

Fagtelefonen: Læs mere på bornsvilkar.dk

 

Headspace

Headspace er et rådgivnings- og netværkstilbud for børn og unge, der savner nogle at tale med om stort og småt.

Læs mere på headspace.dk

 

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.