Artikel

Inspiration til fjernundervisning/digital undervisning

Her finder du konkret inspiration til undervisning i fag og faglige temaer.

Platforme

EMU-respons
På EMU-respons kan du som medarbejder i FGU få inspiration til fjernundervisning i FGU ved at se forløb dine kollegaer har udviklet. Der er et særligt virtuelt rum på EMU-respons til dette formål.
https://respons.emu.dk/fgu/

 

CFU – Center for Undervisningsmidler
Alle elever og lærere på FGU har via deres UNI-login adgang til Center for Undervisningsmidler (CFU) online, kaldet mitCFU. Her kan I finde rigtig mange dokumentar- og spillefilm samt TV-udsendelser. Send fx et link til en TV-udsendelse om bakterier. Bed efterfølgende eleverne lave et simpelt forsøg med bakterier i hjemmet og tage et billede af deres forsøg samt kort beskrive processen.  
https://hval.dk/mitCFU

Skoletube
Skoletube tilbyder konkrete digitale værktøjer til fx at producere portfolio, logbøger, redigere videofilm og billeder, skabe animationsfilm, præsentationer, mindmaps, tegneserier og meget mere.
www.skoletube.dk
https://laerit.dk/skoletube

Reststudy
Restudy er en platform, der anvender video som redskab for læring, og kan anvendes som supplement til undervisning i f.eks. matematik, musik, kemi, samfundsfag, engelsk, dansk og naturfag. Henvis fx eleverne til at gennemgå relevante videoer i matematik om geometri, løse quizzen og derefter en stillet opgave.
https://restudy.dk

Socrative
På Socrative kan der fx laves faglige quizzer.
Socrative

Kahoot
På Kahoot kan der laves faglige quizzer.
Kahoot

Khan Academy
Khan Academy er en undervisningsplatform med forklarende videoer og træningsopgaver.
Khan Academy

 

Almene fag

Generelle opgaver til almene fag

Eksamensopgaver Materialeplatformen giver adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver
Selvrettende prøver Nationale test og folkeskolens digitale prøver

 

Dansk

I dansk kan I fx arbejde med følgende opgaver:

 • Flashfiction,
 • haiku-digte
 • andre korte prosagenre på daglig basis
 • små fotoserier
 • via links til udvalgte nyhedsudsendelser eller artikler skrives der opgaver i den kommenterende genre.
 • Lav en daglig virtuel blog vha. telefonen 
 • Foto opgave med dertilhørende beskrivelse om, hvorfor man har taget lige netop de billeder. Der kan også laves reel billedanalyse.
 • Skriftlig fremstilling over temaet VIRUS/Pandemi (fiktiv øjenvidneberetning fra Wuhan mv., Lyriske beskrivelser)

 

Matematik

 1. Case med udregninger på spredning af forskellige sygdomme: En person smitter fem på en uge før han/hun går i karantæne osv. Hvor hurtigt går smitten?
 2. Geometri
  Lav en pizzadej og form en rund pizza
  Tag et billede af den færdige pizza
  Mål omkredsen og noter resultatet ned
  Del pizzaen i seks dele og beregn hvor stor en del af omkredsen hver stykke dækker
  Opstil regnestykket, så du kan vise, hvordan du er nået frem til resultatet.
 3. Funktion og grafer
  Lav et en graf i et koordinatsystem, der viser antallet af smittede med Coronavirus på X- aksen (den lodrette) og ud af Y aksen, skriver du antal dag fra den 29.02 og til i dag. Informationerne søger du på nettet. Beregn stigningen i antal smittede fra den 29.02 til den 13.03. Opstil regnestykket, så du kan vise, hvordan du er nået frem til resultatet. Beregn stigningen i procent
 4. Beregn næringsindhold på din mad
  Min mad
  Åbn dit køleskab og find de råvarer, du har der
  Læs bag på etiketten
  • Hvor mange KJ indeholder din mad i alt (er det opgivet pr. 100 gram regner du om til den faktiske mængde i pakken)
  • Hvor mange gram protein er der pr. 100 gram af varen?
  • Hvor mange KJ er der i 100 gram af den pågældende madvare? Du ganger antal gram protein med 17 KJ / gram
   Lav en oversigt over alle madvarerne og beregn for dem alle som vist ovenfor

 

Matematik og PASE     

 • Case med udregninger over hvor mange dagligvarer der pt. hamstres. Lav evt. diagrammer
 • Bag dine egne boller (giv en oversigt over materialer der skal bruges i en opskrift)
 • Regn på besparingen ift. en fiktiv eller egen privatøkonomi.

 
Engelsk

 1. Oversæt tekster om Corona. Skriv resume af Corona dokumentar fra DR TV. Skriv referat eller lign af en film, der kredser om temaet (eks. Outbreak eller lign.)
 2. En underviser kan også ringe eleverne op individuelt og ”interviewe” om en film eller et emne, eleverne har arbejdet med for derved både at arbejde med relationen til eleven og samtidig træne elevens mundtlige engelsk.

 

Naturfag

Om miljø og genbrug
Havmiljø Undervisningsforløb med video, eksperimenter og øvelsesvejledninger mv., AU.
Fjernvarme Undervisningsmaterialer, fjernvarmeskolen.dk.
Energi Elevbor, lærervejledning og eksperimenthæfte. DTU.dk.
Affald Video, billeder og artikler, quiz .. Affald.dk
Astra Forløb og aktiviteter Astra.dk
Atom Viden om atomare processer i fysik/kemi. Videnskabskanylen.dk

 

Samfundsfag/dansk/PASE/Omsorg og Sundhed

Eleverne kan lave en reportage fra deres nærområde, hvor de dokumenterer nogle af følgerne ved Corona. Denne dokumentarfilm kan evt uploades på Youtube eller sendes til læreren.
Arbejdsmiljø Inspiration til godt arbejdsmiljø, Arbejsmiljøweb.dk.
 

Faglige temaer

Opgaver som kan anvendes i alle faglige temaer
I faglige temaer kan du benytte lukkeperioden til at fokusere på den teoretiske del af det faglige tema. Det kan du fx gøre med tildeling af opgaver (fx opgaver til besvarelse, faglige videoer og læsestof) til eleven.

 

Opgaver som kan anvendes i alle faglige temaer:

 1. Find faglige ord og begreber
 • Find 10 vendinger som vi bruger inden for det faglige tema
 • Fotografér 10 fagrelevante materialer og sæt navn på dem
 • Fotografér 10 fagrelevante værktøjer og sæt navn på dem
 1. Beskriv din opgave på værkstedet  
 • Hvilket værksted er du på? (f.eks. byg og bolig)
 • Hvilken opgave laver du? (f.eks. plantekasse)
 • Hvilke materialer bruger du? (f.eks. mdf. Plade, lærketræ)
 • Hvilket tilbehør bruger du (f.eks. gipsskrue, søm)
 • Hvilke maskiner bruger du (f.eks. boremaskine, stiksav)
 • Nævn alt det håndværktøj du kan komme i tanke om du kender i dit værksted (f.eks. tommestok, vinkel, knibetang mv)
 • Nævn alt det el-værktøj og maskiner du kan komme i tanke om du kender i dit værksted
 1. Sikkerhed
 • Se arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk
 • Nævn det sikkerhedsudstyr, der findes på dit værksted (f.eks. bukser, sko, høreværn, handsker, ørepropper)
 • Hvorfor er det vigtigt at bruge sikkerhedsudstyr?

 

Musisk og kunstnerisk produktion

 • Ud fra en novelle som du selv laver i dansk, skriver du en drejebog for hvordan du kan lave en video med din mobiltelefon, hvor du filmatiserer novellen.
 • Filmen må gerne være optaget flere steder og i flere rum, dog med hensyntagen til de gældende regler for færdsel/ophold i offentlige rum.
 • Filmen sendes til din lærer sammen med drejebogen og dine egne noter til det færdige resultat.

Små produktioner smaap.dk

 

Byg, bolig og anlæg

 

 

Industri

 

 

Mad og ernæring

COOP Skolekontakten.dk
 

 

Omsorg og sundhed

Fagets sprog fagetssprog-sosu.dk
Undervisningsforløb skoleidraet.dk

 

 

 

 

 

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.