Artikel

Relationsdannende aktiviteter for tilbagevendte FGU-elever

I denne artikel præsenteres et materiale med forslag til konkrete øvelser, som lærerne kan anvende til at styrke fællesskabet og relationerne mellem FGU-elever. Materialet er udviklet i forbindelse med institutionernes nedlukning/genåbning som følge af COVID19.

Det er helt centralt at få arbejdet med fællesskabet mellem eleverne og dermed elevernes relationer til hinanden og lærerne, når eleverne nu er (delvis) tilbage på skolerne. Et nyt materiale give rinspiration til dette arbejde.

 

Om materialet

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Materialet Relationsdannende aktiviteter for tilbagevendte FGU-elever giver forslag til konkrete øvelser, lærerne kan anvende sammen med eleverne for at styrke fællesskabet og relationerne. Materialet indeholder en PDF og to korte videoer, som introducerer til den teoretiske baggrund for øvelserne.

Materialet lægger vægt på, at det er vigtigt, at læreren ser og hører den enkelte elev, men det er også vigtigt, at eleverne ser og hører hinanden. 

 

Find materialet

Materialet kan findes på UCLs hjemmeside:

Relationsdannende aktiviteter for tilbagevendte FGU-elever (ucl.dk)

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med elevernes tilbagevenden efter skolelukningerne som følge af Covid-19.

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.