Praksisbaserede undervisningsforløb

FGU-lærere kan nu hente inspiration til undervisningen i en række artikler og undervisningsforløb inkl. konkrete faglige overvejelser. Lærerne kan benytte hele eller dele af materialet og kan tilpasse dem til den lokale kontekst og til de konkrete elever.

Undervisningsforløbene er praksisbaserede og tværfaglige, og kan give inspiration, når undervisningen for det nye skoleår skal planlægges. Fire af undervisningsforløb og tilhørende faglige artikler er udviklet af hhv. FGU-skolen i Thisted, FGU-skolen i Holbæk og FGU-skolen i Ballerup i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.