Sproglig opmærksomhed

15 didaktiske principper skal kendetegne undervisningen i fag og faglige temaer og de øvrige aktiviteter på FGU.

De 15 didaktiske principper indgår som en del af Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk) på samme måde, som læreplaner og fagbilag gør det. 

De didaktiske principper er retningsgivende for undervisningens tilrettelæggelse, og handler overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.

Nedenfor kan du bl.a. finde en beskrivelse af sproglig opmærksomhed som didaktisk princip i FGU, men også inspirationsartikler om sproglig opmærksomhed. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.