Følgeforskningsprogram - FGU

Samtidig med implementering af FGU og den kommunale ungeindsats (KUI) gennemfører Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af Børne- og undervisningsministeriet et evaluerings- og følgeforskningsprogram.

Formålet med følgeforskningsprogrammet er at undersøge effekten af FGU på elevernes overgang til ungdomsuddannelse og beskæftigelse, sammenlignet med tidligere tilbud til målgruppen af unge på FGU, samt at få viden om, hvordan implementering af FGU forløber.

Der er udkommet i alt tre rapporter i følgeforskningsprogrammet:

  • Rapport 1 (2021): Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats
  • Rapport 2 (2022): Implementering af FGU på skoler og institutioner
  • Rapport 3 (2023): Effekten af FGU på unges overgang til uddannelse og beskæftigelse (sammenlignet med tidligere forberedende tilbud)

Følgeforskningsprogrammets datagrundlag består af interviews, spørgeskemaundersøgelser og registerdata, der indsamles løbende.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.