Artikel

FGU-undervisningsforløb om digital dømmekraft og cybersikkerhed

På baggrund af et samarbejde mellem Nationalt Center for Erhvervspædagogik (KP) og undervisere fra flere FGU institutioner blev der i 2020 udviklet fem undervisningsforløb med fokus på digital dømmekraft og cybersikkerhed.

Baggrundsmaterialet for projektet er de allerede udviklede undervisningsmaterialer i form af redskaber, små videoer og undervisningsvejledninger, som også findes her på emu under temaerne  Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft.

Lærerne udviklede og afprøvede, under vejledning af medarbejdere fra KP, undervisningsforløb med fokus på cybersikkerhed og digital dømmekraft i fagene PASE, Identitet og medborgerskab og teknologiforståelse med flere.

På Nationalt Center for Erhvervspædagogiks hjemmeside kan du læse mere om projektet og finde de fem undervisningsforløb

De fem forløb har fokus på følgende:

1. Film om mundbind og FGU ( relevant for fx PASE- og det faglige tema kommunikation og medier)

2. Fake News og kildekritik til morgenmøder (fx relevant for PASE)

3. Information og viden på Google  (fx relevant for PASE)

4. Smittestop-app og persondata (fx relevant for det faglige tema bygge, bolig og anlæg)

5. SoMe-apps og identitetstyveri  (fx relevant for PASE og Identitet og medborgerskab)

Baggrund for projektet

Som led i den nationale strategi om cyber- og informationssikkerhed (Finansministeriet 2018), har Københavns Professionshøjskole, i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring, kortlagt kompetencebehov i uddannelsessektoren. Rapporten kan findes ved at klikke på Behov for viden om cyber og informationssikkerhed baggrundsrapport.

I 2020 har Nationalt Center for Erhvervspædagogik (KP) med en bevilling fra Center for Cybersikkerhed gennemført et aktionslæringsforløb for undervisere på FGU institutionerne i Digital Dømmekraft og Cybersikkerhed.

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - marts 2021
Forløb og materialer er udgivet af Københavns Professionshøjskole i 2020 - 2021. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.