Forløb

Kørekort til sikker digital borger

Dette forløb fokusere på at give eleverne ”kørekort til det offentlige digitale Danmark” ved at rette fokus mod, hvordan eleverne kan manøvrere sikkert rundt i dette landskab.

Unge som ældre møder det digitale Danmark på forskellige måder. De unge der bliver myndige, skal forholde sig til valg af læge, tandlæge, deltagelse i valg, e-boks, skatteindberetninger, MitID m.v. måske for første gang. Voksne skal desuden kunne håndtere BBR registrering, køb af bolig, håndtering af sundheds- og pensionsoplysninger, skole indberetninger mv. 
 

Målet med dette forløb er derfor, at eleverne:

 • Får et overblik over det digitale offentlige Danmark, som er vigtigst for dem at mestre, der hvor de er i deres liv

 • Arbejder konkret med at bruge de offentlige digitale platforme, som de finder vigtigst

 • Overvejer konkret, hvilke fordele og ulemper der er, når et samfund digitaliseres

 • Arbejder med hhv. sikker og usikker adfærd, når de anvender en offentlig digital løsning/platform
   

Forløbet er særligt relevant i følgende fag

Teknologiforståelse, PASE, Identitet og medborgerskab samt Samfundsfag.

 

Formål

Den forventede undervisningstid er to gange 45 minutter, og kan udvides til at dække to og to - 45 minutter.

Materialet kan tale ind i forskellige faglige kompetenceområder. Afhængig af dine valg kan forløbet eleverne i at:

 

 • Teknologiforståelse:
  Handle med dømmekraft i situationer, der handler om it-sikkerhed eller om etiske aspekter ifm. anvendelsen af digitale teknologier og data. Fx. ved: 1) At behandle problemstillinger fra praksis ud fra et it-fagligt perspektiv. 2) Sammenfatte resultaterne heraf. 3) Forholde sig til digitale teknologiers konsekvenser for individ, fællesskab og samfund. 
   
 • PASE:
  Forstå betydningen af grundlæggende kompetencer som kommunikation og samarbejde, og udvikle personlige og sociale kompetencer. Dette kan ske gennem arbejdet med personlig økonomi, demokrati på arbejdspladsen samt digital adfærd, etik og faldgruber.
   
 • Identitet og medborgerskab:
  Forholde sig til egen rolle som aktiv medborger og kæde dette til grundlæggende samfundsmæssige rettigheder. Fx. ved at behandle emner og problemstillinger fra forskellige perspektiver og inkluderede fagområder samt arbejde med etiske dilemmaer fra dagligdagen.
   
 • Samfundsfag:
  Have viden om og forståelse for det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet samt relationen mellem individ og samfund. Herigennem kvalificere sig til at deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund. Dette kan være gennem arbejdet med konkrete problemstillinger fra hverdagen og gennem anvendelse af it.

 

Tilrettelæggelse

Du kan med fordel se nærmere på:

 • Borger.dk
  Borger.dk er alle borgeres adgang til det offentlige og giver dermed adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider. Overvej derfor, hvilke områder der kunne være relevante for dine elever/kursister inden for: 
  • Selvbetjening 

  • Min side

  • Digital post
    

Adgangen til de mange tjenester på borger.dk sker via MitID

Hvis dine elever er mellem 15 og 18 år, kan du med fordel supplere din viden med oplysninger fra borger.dk.

 

Planlægning

Du skal sikre dig, at alle dine elever har et MitID.

Forud for forløbet skal du undersøge alderen på din målgruppe, og måske skal du dele dit hold i to grupper: Dem under 18 år og dem over.

Alle over 15 år kan få et MitID og adgang til borger.dk samt e-boks, men for aldersgruppen 15-18 år er der flere tiltag, hvor det er godt at inkludere forældrene. Desuden skal man være opmærksom på, at en ældre målgruppe ofte vil have et større og mere omfattende kendskab til Borger.dk end en yngre.

Inden forløbet skal du derudover sikre dig, at alle eleverne har deres mobiltelefoner med og helst også en PC eller en tablet. Det er vigtigt med internetadgang.
 

Fase 1: Introduktion 

Borger.dk kan præsenteres og drøftes ved hjælp tre korte videoer (ca. 2 min.):

 • Hvis målgruppen er de 15-18 årige, kan forløbet evt. startes op eller afsluttes med en rap.

 • Introduktion til digital post: I grupper kan eleverne drøfte og finde eksempler fra egen dagligdag på meddelelser eller information, der fås via Digital post. Sørg også for, at de drøfter, hvor ofte de tjekker deres digitale post.

 • Hvilke tjenester og oplysninger findes der på borger.dk og hvordan får man adgang via MitID? Her kan eleverne i grupper drøfte, hvad en digital underskrift er og finde eksempler på, hvor og hvordan de bruger deres digitale underskrift.

Via NemSMS kan man få støtte til at huske aftaler (specielt relevant i forbindelse med sårbare borgere). Vær obs på, at det ikke er et krav, at de offentlige institutioner tilbyder denne service. Du kan evt. lade eleverne/kursisterne drøfte, hvorfor det kan være en hjælp at benytte NemSMS. Bruger nogen i gruppen muligheden og hvorfor?

Eleverne skal til slut i grupperne drøfte forskellen på Digital post, MitID og e-boks. Hver gruppe laver evt. en kort forklaring for de tre områder. 

Du kan evt. afslutte introduktionen med en fælles opsamling, hvor de enkelte grupper præsenterer deres forklaring af de tre områder; Digital post, MitID og e-boks.

 

Fase 2: Hvordan bruger jeg… ? 

På borger.dk er det muligt at eksperimentere med Digital post, MitID eller e-Boks uden at anvende en brugeradgang (MitID): demo.borger.dk

Fordel de forskellige mulige tjenester mellem grupperne.

Grupperne skal arbejde med en af de mulige tjenester og forberede en kort instruktion i, hvordan tjenesten kan bruges.

Derefter dannes der nye grupper, således at hver gruppe består af en ekspert indenfor Digital post, MitID eller e-boks. Hver ekspert instruerer gruppens medlemmer i sit område. 

 

Fase 3: Hvilke oplysninger har det offentlige om mig?

På “Din personlige side” kan eleverne eksempelvis:

 • Finde oplysninger om fx. sundhed, bolig og børn, bibliotekslån, indtægt og skat. 

 • Undersøge nogle af de selvbetjeningsløsninger der er omkring fx. boligstøtte og flytninger eller organdonation og livstestamente.

Når eleverne har undersøgt “Din personlige side”, kan de drøfte spørgsmål som: Hvilke oplysninger kendte de allerede til? Hvad overrasker dem? Hvilke selvbetjeningsløsninger har de brug for at anvende og kan de finde dem?

 

Fase 4: Brug af din digitale postboks

Eleverne kan organisere deres digitale post gennem oprettelse af en mappestruktur. De kan også anvende deres digitale postboks til at gemme en digital kopi af fx. dåbsattest, pas eller kørekort.

Eleverne kan tage udgangspunkt i:

Organiser posten i din digitale postboks

 • e-boks: Hvis du foretrækker at arbejde med e-boks i stedet, kan du finde oplysninger om, hvordan du organiserer din e-boks på hjemmesidens brugersupport: brugersupport.e-boks.dk

Gem en kopi i din digitale postboks

 • Digital post: Se evt. videoen om, hvordan du kopierer et dokument og gemmer det.

 • e-boks: Se evt. videoen om, hvordan du kopierer et dokument og gemmer det.

 

Fase 5: Adgang uden nøglekort og mobilt

Lad evt. eleverne eksperimentere med mulighederne: 

 • Log på borger.dk på en pc via nøgleapp på din mobil. 

 • Gå til e-boks via mobil appen, log på med nøglekort, forsøg derefter med nøgle app. 

Lad elever drøfte fordele og ulemper og lad dem overveje om det er mere sikkert at anvende en nøgleapp fremfor et nøglekort.

Adgang til oplysninger og tjenester på borger.dk sker via MitID, men det er også muligt at anvende eksempelvis:

 • En nøgleapp: Et digitalt og gratis supplement til nøglekortet.

 • Kodeviser: En digital udgave af dit nøglekort. Den skal bestilles og bliver sendt via post.

Adgangen til digital post behøver ikke at ske via borger.dk. Man kan gå direkte til sin e-boks enten via pc eller via en mobil app. 

Nøgleapp og e-boks-app hentes via Google Play eller App Store.

 

Evaluering

Som evaluering på forløbet, kan du lade eleverne drøfte, hvad det betyder for den enkelte og for samfundet, at den enkelte borgers oplysninger er digitale. Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper er der? Er der vigtige sociale, aldersmæssige aspekter?

 

Kreditering

Hanne Søgaard, lektor. Københavns Professionshøjskole, Institut for Didaktik og digitalisering - 2019

 

Materialer, der indgår i forløbet:

 • Alle borgeres adgang til det offentlige: borger.dk
 • e-kurser om MitID: ekurser.nu/kurser/MitID
 • Få MitID: mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid
 • e-boks brugersupport: brugersupport.e-boks.dk
 • Nets nøgleviser: nets.eu/dk
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.