Nyhed

Anbefalinger om skærmbrug

Anbefalinger til gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU skal hjælpe skolerne med at håndtere udfordringer med skærme i undervisningen.

På mange skoler diskuterer man, om mobiltelefoner skal indsamles i undervisningen, og om brugen af computere fylder for meget i undervisningen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udgiver derfor en række anbefalinger, der skal hjælpe skolerne til at udarbejde deres egne tiltag på området.

Anbefalingerne er baseret på et forsigtighedsprincip, da de langsigtede konsekvenser ved anvendelsen af skærme for børn og unges sundhed og trivsel ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede.

 

Anbefalinger

Styrelsen har udarbejdet 12 anbefalinger målrettet de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne samt 10 anbefalinger målrettet FGU, der omhandler skolens organisatoriske tiltag, konkrete værktøjer til begrænsning af digital distraktion samt værktøjer til at opnå en god balance mellem det analoge og digitale i skoletiden.

Anbefalingerne suppleres af praktiske eksempler fra skoler, der på forskellig vis har arbejdet med problemstillinger med brug af skærme.

Overordnet anbefaler styrelsen, at: 

  • Skolen fastlægger fælles rammer for brug af skærme, hvor skoleledelsen sætter retningen under inddragelse af lærere og elever.
  • Skolen beslutter, hvordan den digitale distraktion kan begrænses, fx ved at indføre principper for elevernes brug af mobiltelefoner og computere.
  • Skolen sikrer en god balance mellem analoge og digitale undervisningsformer, fx ved at skærme kun bruges, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt. Skolerne kan desuden tilbyde attraktive alternativer i pauser og sociale sammenhænge som modspil til digitale muligheder.

 

Om anbefalingerne

Anbefalingerne er udgivet i tre publikationer til henholdsvis:

Styrelsen har inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse, for at kunne udarbejde anbefalingerne. Derudover har styrelsen set på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til skærmbrug generelt.

Der udsendes anbefalinger til grundskolen og fritidstilbud i starten af 2024

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.