FGU-kompetenceudvikling 2019-2023

Kompetenceløft af ledelsen og medarbejdere i FGU.

Som del af reformen skal lærere og ledere på FGU have et kompetenceløft, der skal understøtte realiseringen af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet.

Der er der afsat i alt 130 mio. til kompetenceløftet fordelt henover perioden 2019 til 2022 og senere udvidet til 2023. Kompetenceløftet skal ske gennem praksisforankrede kompetenceudviklingsforløb. Midlerne er fordelt til FGU-institutionerne som puljemidler.

Du kan læse mere om Pulje til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU 2022-2023 her (uvm.dk).

Siden er opdateret 23. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.