Artikel

Fem elementer, der styrker teamsamarbejde om undervisningen

Tydelig retning for samarbejdet, klar ansvarsfordeling mellem leder og team og gode relationer er med til at styrke teamsamarbejdet.

Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet en rapport, der afdækker, hvordan team på erhvervsuddannelserne samarbejder om undervisningens indhold og elevernes læring. Rapporten henvender sig til ledere og undervisere på erhvervsuddannelserne, men kan bruges som inspiration til ledere og medarbejdere på FGU.

Rapporten peger på fem elementer, som styrker undervisernes oplevelse af, at teamsamarbejdet giver et fagligt pædagogisk udbytte. Disse fem elementer er vigtige at prioritere på skolen, hvis teamsamarbejdet om undervisningen skal styrkes.

De fem elementer er:

  1. Tydelig retning for samarbejdet
  2. Klar ansvarsfordeling mellem leder og team
  3. Teamet er fælles om undervisningen
  4. Fælles kompetenceudvikling i teamet
  5. Gode sociale relationer

 

Du kan hente rapporten her hos Danmarks Evalueringsinstitut

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.