Strategisk ledelse

Når man arbejder med strategisk ledelse på FGU, handler det om at skabe klare målsætninger og prioriteringer. De mål man opstiller, skal være overordnede og langsigtede, det vil sige at de skal tage udgangspunkt i, hvad der tjener institutionen og skolen som helhed og pege ud i fremtiden.

Siden er opdateret 23. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.