Teamsamarbejde

På den enkelte FGU-institution kan ledelsen beslutte, om underviserne skal samarbejde i teams eller ej.

Teamsamarbejde kan have fokus på opgaver af social og administrativ karakter, ligesom det kan have fokus på undervisningsudvikling og elevernes læring.

Stærke teamsamarbejder, hvor der er fokus på kvaliteten af undervisningen og elevernes læring, smitter fx positivt af på forhold som øget læring blandt eleverne, mindre frafald og fravær. Samtidig understøtter det stærke teamsamarbejde medarbejdernes indbyrdes videns- og erfaringsudveksling, og det kan på den måde være med til at opbygge en fælles tilgang til arbejdet på FGU.

Under dette tema kan du finde inspiration til teamsamarbejde og opbyggelse af professionelle læringsfællesskaber.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.