Forløb

Produktion af pallesofa

Forløbet fokuserer på produktionen af en pallesofa af genbrugsmaterialer til en ekstern lokal kunde. Produktionen af pallesofa hører ind under det faglige tema miljø og genbrug.

Undervisningsforløbet indeholder de faglige FGU-niveauer samt dansk- og matematikeksempler, der er knyttet til produktionen. Forløbet anviser, hvordan undervisningen tager udgangspunkt i produktionen, samt hvordan elever på niveau FGU 1, 2 og 3 kan deltage i forskellige dele af sofaproduktionen.

Produktionsskoleforeningen
© Produktionsskoleforeningen

 

Forløbet giver eksempler på, hvordan produktionen danner basis for arbejdet med dansk- og matematikopgaver på flere niveauer i værkstedet samt - i videre forløb – i klasserummet. 

Ikon for verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
© verdensmaal.org

Tværfaglige temaer fra fagene PASE og Identitet og medborgerskab, der knyttes til arbejdet med produktionen eksemplificeres.

Forløbet kan være oplagt at inddrage i sammenhæng til et fokus på FN´s Verdensmål - især i forhold til verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion).

 

Planlægning/overvejelser

Undervisningen er praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af rigtige varer til rigtige kunder. Herved oplever eleverne en umiddelbar nødvendighed og mening med arbejdet. Samtidig indebærer det konkrete arbejde, at det bliver nødvendigt for eleven at besidde viden, færdigheder og kompetencer indenfor dansk og matematik, eksemepelvis i forbindelse med mål og vægt, udfyldelse af ordre- eller arbejdssedler m.m.

Sofaproduktionen er organiseret, så der er arbejdsopgaver og dermed læringsmuligheder for elever på forskellige niveauer, fagligt såvel som indenfor dansk, matematik og PASE. På den måde kan elever, der er på forskellige niveauer, danne et arbejdsfællesskab, der blandt andet er kendetegnet af sidemandsoplæring.

Arbejdsfællesskabet inddrager eleven i så mange af produktionens delprocesser som muligt (fx planlægning og materialeberegning, udførelse og aflevering til kunden), hvilket bidrager til et tværfagligt samarbejde mellem produktionen og fagene dansk og matematik.

Arbejdsformen indebærer også et element af demokratisk dannelse, idet eleven får erfaring med at bidrage til fællesskabet på mange forskellige måder. 

Tilrettelæggelse

I undervisningsforløbet indgår beskrivelse af:

 • produktionen
 • maskiner, redskaber, værktøj og sikkerhed, der er tilknyttet produktionen.
 • produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau.

 

Eleverne, der har deltaget i genbrugsproduktionen af pallesofaen, siger blandt andet: "Jeg er helt stolt over det." Og: "Kæft, de er irriterende, de søm der sidder der i forvejen. Men sikke en effekt de giver."

 

Produktionen omfatter overordnet

Idéudvikling:

 • Kommunikation med kunden
 • Videnssøgning (Fx Pinterest, Google, magasiner)
 • Kendskab til miljø, genbrug og bæredygtighed
 • Brainstorm og moodboard
 • Udvikling af design
 • Udvikling eller søgning efter byggevejledning (Fx program ”How to: Pallemøbler”)
 • Ergonomi
 • Regler for brug af pallemøbler og sikkerhed (Fx søgning hos Bolius og Miljøstyrelsen)

 

Produktion:

 • Pallerne skal findes (Facebook, DBA, mund til mund) i den bedst egnede størrelse.
 • Pallerne saves til ud fra vejledningen.
 • Pallerne skal pudses ned, så brugeren ikke får splinter.
 • Sofaen samles ud fra vejledningen ved brug af skruer.
 • Pallerne beklædes med kunstgræs ved brug af klammepistol.
 • Herefter kan der designes hynder, puder, bord, mv.

Produktionen kan fungere som en længerevarende produktion på et værksted og kan variere fra en uge til en måned afhængig af, hvor meget der skal produceres, og hvor heldig man er med at finde genbrugsmaterialerne.

Hent det samlede bilag med beskrivelserne her (pdf).

 

Dansk og matematik i produktionen

Her finder du eksempler på dansk- og matematik, der tager udgangspunkt i genbrugsproduktion. Eksemplerne understøtter den unges deltagelse i produktionens delprocesser og udvikler almenfaglige kompetencer i fagene. Eksemplerne danner basis for progressionsmuligheder både inden for opgavens art og inden for graden af ansvar og kompleksitet.

Forløbene er opdelt i to former for dansk og matematik:

 • Værkstedsforløb, der er en direkte del af værkstedets produktion.
 • Afledte forløb, der tager afsæt i produktionen og peger ind i dansk- og matematikfagligheden.

 

Almenundervisningen foregår fortrinsvist på værkstedet sideløbende og i nær tilknytning til produktionen – alternativt i et separat lokale efter behov.

Hent de to bilag til faglig inspiration:

 

Tværfaglige perspektiver inden for PASE samt Identitet og medborgerskab

PASE er et obligatorisk fag på Produktionsgrunduddannelsen og består af: Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære.

Identitet og Medborgerskab er ikke obligatorisk på Produktionsgrunduddannelsen (PGU), men kan vælges som valgfag.

Her kan du hente bilag med forslag til de tværfaglige perspektiver (pdf)

 

Evaluering

Produktionen og det opnåede resultat danner basis for lærerens umiddelbare evaluering af dagens arbejde og dets kvalitet med eleverne.

Der kan tages udgangspunkt i spørgsmål som disse:

 • Har vi nået det, vi planlagde i forhold til afleveringer til kunder?
 • Hvad er næste delopgave i produktionen?
 • Er kunden og vi selv tilfredse med kvaliteten?
 • Hvilke observationer gjorde (henholdsvis lærere og elever) sig om at bruge færdigheder fra dansk og matematik i sammenhæng med produktionen?
 • Hvordan understøtter dansk og matematikopgaverne produktionen og differentieres forløbene til elevens niveau?
 • Hvordan kan arbejdet gribes an næste gang?

Opsamling på og evt. undervisning i de nødvendige færdigheder og den viden, som produktionen kræver – både inden for det faglige tema og i de almene fag.

Status på det løbende arbejde foregår i dialog mellem elev og lærer og tager afsæt i den enkelte elevs faglige og personlige udgangspunkt i samspil med den pågældende opgave.  

I forhold til den enkelte elev danner tilbagevendende forløbssamtaler og værkstedets redskab til synliggørelse af progression, fx kompetencetavlen, baggrund for en løbende evaluering af fremskridt inden for fagets discipliner, såsom idegenerering, reparation af sammensætning af paller, brug af diverse redskaber, kundekontakt, men også af fremskridt indenfor de i uddannelsesplanen opstillede sociale og personlige mål.

Kreditering

Dette forløb er bearbejdet af Produktionsskoleforeningen.
Øvrige krediteringsoplysninger fremgår af de konkrete bilag til forløbet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.