Artikel

Inspiration til vejledning af unge

Hvordan kan den fagprofessionelle opbygge en stærk relation til den unge? Hvordan kan og må den fagprofessionelle opsøge unge i deres eget miljø? Hvordan kan den fagprofessionelle inddrage forældre i vejledningen? Og hvordan forankres nye tiltag i vejledningen? Det er spørgsmål, som de fem publikationer i serien Praksis + Perspektiv giver dig viden om og inspiration til.

Temaserien Praksis & Perspektiv udspringer af satspuljeprojektet Brug for alle unge og sætter fokus på nogle af de udfordringer, du som fagprofessionel står overfor i mødet med udsatte unge i vejledningen.

 

Materialer i serien

 • Praksis + Perspektiv: Opsøgende vejledning
  Den opsøgende vejledning udspiller sig på den fagprofessionelles ”udebane” og udfordrer vejledningen. Det er den opsøgende vejlednings styrke, at den møder den unge i øjenhøjde, men det skaber en række dilemmaer for den fagprofessionelle, der står i krydsfeltet mellem at være påtrængende og støttende. Når vejledningen flyttes ud af kontorerne stiller det store krav til den fagprofessionelles personlige og faglige evne til at være til stede, stikke en finger i jorden og se vejledningen komplementeret af omgivelserne. Temahæftet giver inspiration, viden og lærerige eksempler på, hvordan den opsøgende vejledning udfolder sig der, hvor de unge er.
   
 • Praksis + Perspektiv: Samarbejde på tværs - om vejledning og uddannelse
  At vejlede en ung bliver ofte betragtet som en sag mellem den fagprofessionelle og den unge. Den fagprofessionelle kan dog ikke stå alene med opgaven om at understøtte børn og unge på deres vej mod uddannelse og job. Samarbejdet mellem de mange involverede institutioner omkring den unge er essentielt. Det mest holdbare udbytte af vejledningen opnås ved, at alle aktører har en aktie i den unge, tager ansvar, spiller sammen og viser den unge, at der er sammenhæng og progression i den tilbudte indsats. Temahæftet er et anvendelsesorienteret idékatalog, der giver ny viden og inspiration til alle, som hver dag samarbejder for at sikre, at færre unge erklæres ikke-uddannelsesparate.
   

 • Praksis + Perspektiv: Inddragelse af forældre i vejledningen
  Forældrenes deltagelse i deres børns skole- og uddannelsesvalg er vigtigere end nogensinde. Selvom alle forældre ønsker det bedste for deres børn, har nogle forældre svært ved at magte opgaven; måske fordi de selv er udfordrede. Temahægtet stiller skarpt på vejledingen meget vigtige samarbejde med forældrene. Det giver inspiration, viden og ”best practice” eksempler til alle, som arbejder med forældresamarbejder, og som ønsker at styrke og udvikle det med henblik på at hjælpe de unges forældre til at støtte, guide og udfordre deres børn i deres uddannelsesvalg. 
   

 • Praksis + Perspektiv: Relationen i vejledningen
  Stærke relationer er ofte afgørende for, om en indsats lykkes med at hjælpe og støtte den unge. At opbygge stærke relationer er ikke kun afgørende på det personlige plan mellem den professionelle og unge, men i høj grad også indbyrdes mellem de professionelle og indbyrdes mellem de unge. En god relation til en ung er noget, de fleste fagprofessionelle og lærere efterstræber.

  Temahæftet giver viden og inspiration og viser en lang række gode eksempler på, hvordan fagprofessionelle rundt om i landet hver dag bygger relationer til unge, der har brug for en støttende hånd.
   

 • Praksis + Perspektiv: Fokus på forankring: Bæredygtighed i pædagogiske indsatser
  Fokus på forankring: Bæredygtighed i pædagogiske indsatser er et tillæg til serien Praksis & Perspektiv. Praksis & Perspektiv.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.