Den kommunale ungeindsats

Alle kommuner skal have en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Dette arbejde indebærer bl.a. udarbejdelse af uddannelsesplaner, vejledning af de unge samt målgruppevurdering til bl.a. FGU.

Her kan du finde lov om kommunal indsats for unge under 25 år  Du kan også finde materialer om centrale elementer i den kommunale ungeindsats, herunder målgruppevurdering, uddannelsesplan og vejledning af ikke-uddannelsesparate unge. Du kan også finde generel information om FGU.

Målgruppevurdering
Kommunerne har ansvaret for målgruppevurdering af unge til FGU.
 
Målgruppen for FGU er unge under 25 år, som...:
  • ikke er omfattet af undervisningspligten.
  • ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • ikke er i beskæftigelse.
  • har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Målgruppevurderingen:

Målgruppevurderingen til FGU kan også tilbydes unge, som er underlagt 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse samt til uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år med uddannelsespålæg.

Den kommunale ungeindsats skal først vurdere, om den unge tilhører FGU’s målgruppe efter bestemmelserne i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, § 2 k (retsinformation.dk). Det vil ofte være den unges kommunale vejleder, der i samarbejde med den unge foretager vurderingen. Denne målgruppevurdering foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser i kommunen, som kan bringe den unge tættere på uddannelse og job.

Vejledningspjecen ”Kom godt i gang med målgruppevurdering" er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU og en praktisk guide, der kan støtte medarbejderne.

Her finder du forskellig viden

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.