Artikel

Fem gode råd fra praksis: Sådan kan KUI styrke arbejdet med FGU

I et nyt inspirationskatalog stiller EVA skarpt på nogle af de udfordringer, som den kommunale ungeindsats (KUI) kan støde på, når de udarbejder målgruppevurderinger og lægger uddannelsesplaner for unge i relation til den forberedende grunduddannelse. 

 

I materialet stiller EVA skarpt på nogle af de udfordringer, som den kommunale ungeindsats (KUI) kan støde på, når de udarbejder målgruppevurderinger og lægger uddannelsesplaner for unge i relation til den forberedende grunduddannelse. 

Materialet henvender primært til KUI, men medarbejdere på FGU-institutioner kan også have glæde heraf.

Fem gode råd 

Materialet er centreret om fem gode råd, som i en meget kort version lyder:

  1. Prioriter den interne dialog mellem medarbejderne i KUI vedrørende FGU og målgruppen for FGU.
  2. Skab rammer for et tæt samarbejde mellem KUI og FGU med plads til drøftelser om målgruppen og FGU som et nyt uddannelsestilbud.
  3. Vær skarp på støttemuligheder, der kan gøre FGU relevant for flere unge, og benyt afsøgningsforløb, når der er tvivl.
  4. Tal om uddannelsesplanen som værktøj til at understøtte gode FGU-forløb – både internt og med FGU.
  5. Etabler klare procedurer for opfølgning på uddannelsesplanen.

Hent materialet her på EVAs website

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.