Tværgående samarbejde

Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem fagprofessionelle har stor betydning for understøttelsen af børn og unge i deres vej mod uddannelse og job.

En vigtig del af FGU-institutionernes arbejde er at indgå i et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx den kommunale ungeindsats, virksomheder, lokalsamfundet, grundskoler og ungdomsuddannelser, så den unge modtager en helhedsorienteret indsats.

Når en ung målgruppevurderes til FGU starter et tæt samarbejde mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionen om bl.a. uddannelsesplan, evt. kontaktpersonordning og virksomhedspraktik.

Desuden samarbejder FGU-institutionen og danner partnerskaber med virk­somheder, offentlige institutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets forenings-, fritids- og klubtilbud, lokalsamfundets folkeoplysende skoler og kulturskoler, kom­munalt støttede musikskoler og ungdomsskoler mv. Disse samarbejdsaftaler har til hensigt at bidrage til opfyldelsen af FGU’s formål og skal støtte op om undervisningen og/ eller medvirke til at gøre eleverne bevidste om mulighederne for et aktivt fritidsliv og deltagelse i andre samværsformer, som fremmer elevernes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.

Inspiration og viden

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.