Inkluderende læringsmiljø

15 didaktiske principper skal kendetegne undervisningen i fag og faglige temaer og de øvrige aktiviteter på FGU.

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af inkluderende læringsmiljøer som didaktisk princip i FGU, og du kan finde inspiration til arbejdet med det inkluderende læringsmiljø. 

De 15 didaktiske principper indgår som en del af Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (BEK nr 479 af 26/04/2019) på samme måde som læreplaner og fagbilag gør det. 
De didaktiske principper er retningsgivende for undervisningens tilrettelæggelse, og handler overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.

 

Videoer og artikler

Siden er opdateret 18. april 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.