Redskab

Notatskemaer til brug ved prøverne

Læringskonsulenterne har til inspiration udarbejdet notatskemaer, der kan gøre det nemmere for lærere og censorer at tage notater i forbindelse med prøverne i FGU. 

Husk at gemme notaterne

Det er et krav, at lærere og censorer gemmer deres notater fra prøven i tilfælde af en klage eller censorindberetning. En god og sikker måde at opbevare notaterne på vil være i et aflåst skab på skolen i enten papirformat eller på en usb stik.

For at gøre det mere overskueligt for lærere og censorer at tage notater til prøverne i FGU, kan det være en god idé at benytte et notatskema. Læringskonsulenterne har derfor udarbejdet notatskemaer til alle fag og faglige temaer.

Notatskemaerne kan bruges som inspiration til, hvordan man som lærer og censor har et fælles værktøj til at tage notater i forbindelse med prøven i forhold til de bedømmelseskriterier, der er gældende for prøven.

Et fælles notatark sikrer i højere grad en ensartet vurdering, hvor det er tydeligt for eksaminator og censor, hvad der lægges vægt på ved netop denne prøve. Dermed får begge også et fælles udgangspunkt for karaktergivningen.

 

Konkretisering af bedømmelseskriterier

Eksaminator skal som led i sin forberedelse af prøver på FGU sørge for, at der sker en konkretisering af bedømmelseskriterierne, så det er tydeligt for både eksaminand, eksaminator og censor, hvad der konkret bedømmes efter.

Det kan derfor i nogle tilfælde være en hjælp for lærer og censor, hvis der i notatskemaerne tilføjes en konkretisering af bedømmelseskriterierne.

unpublished

Eksempel på brug af notatskemaerne


Læringskonsulenterne har lavet forskellige eksempler på, hvordan notatskemaerne kan bruges sammen med en konkretisering af bedømmelseskriterierne.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.