Eksempel fra praksis

Prøveeksempel: Byg, bolig og anlæg

Eksemplet viser, hvordan en portfolioprøve kan se ud og hvordan prøven har en sammenhæng til undervisningen. Eksemplet er lavet for det faglige tema byg, bolig og anlæg, men kan give inspiration til alle, der skal afholde portfolioprøve.

Dette eksempel er udarbejdet af FGU Midtjylland med sparring fra FGU Aalborg og FGU Østjylland. Eksemplet tager udgangspunkt i undervisningen og prøven for en konkret elev, der afslutter byg, bolig og anlæg på FGU-niveau 3 med en portfolioprøve.

Eksemplet beskriver hvordan undervisningen er foregået for det konkrete hold og hvilke omstændigheder, der er for den pågældende prøve, herunder eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, konkretiserede bedømmelseskriterier og vægtning.

Arbejdet med at udvælge og bearbejde elementer fra arbejdsportfolioen til præsentationsportfolioen beskrives og der gives et helt konkret eksempel på, hvordan præsentationsportfolioen kan se ud.

Derudover beskrives hvordan prøven helt konkret foregår, og der gives eksempler på, hvad lærer og censor kan spørge eleven om.

Den sidste del af eksemplet indeholder tjeklister, som giver gode råd i forhold til, hvad der kan være vigtigt at huske ved forberedelse af eleverne til prøven, praktiske opgaver før prøven, forventninger og roller på prøvedagen og praktiske opgaver efter prøven.

Du kan finde eksemplet nedenfor. Hovedokumentet "Prøveeksempel byg, bolig og anlæg" beskriver både undervisningen, udformning af præsentationsportfolioen og selve prøven. Bilag 1 "Præsentationsportfolio byg, bolig og anlæg" viser, hvordan den konkrete elevs præsentationsportfolio ser ud.

Prøveeksempel byg, bolig og anlæg beskriver både undervisningen, udformning af præsentationsportfolioen og selve prøven.

Bilag 1 Præsentationsportfolio byg, bolig og anlæg viser, hvordan den konkrete elevs præsentationsportfolio ser ud.

Kreditering:

Eksemplet er udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet juni 2021 af lærere og elever fra FGU Midtjylland. Lærere fra FGU Aalborg og FGU Østjylland har bidraget med sparring.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.