Bliv klar til prøven på FGU

Her kan du få gode råd og høre elever fortælle om deres oplevelse med prøven på FGU.

Når eleverne på FGU får god erfaring med at gå til prøver, er de bedre forberedt på at tage en videre uddannelse eller komme i job. Derfor er det vigtigt, at eleverne får prøveerfaring, inden de afslutter FGU.

Under redskaber nedenfor finder du videoer, der kan anvendes i din forberedelse og gøre dine elever klar til at gå til prøve på FGU. Videoerne kan bruges til at skabe interesse og tryghed hos eleverne, når de skal til prøve på FGU.

Psykolog Sonja Breinholst fremhæver i den ene video, at hvis eleven er usikker eller bange for at gå til prøve, kan god prøveforberedelse afhjælpe frygten hos eleven. Eleverne i de to videoer fortæller om deres oplevelser med at gå til prøve på FGU, og at de i dag er glade for den erfaring, de har taget med sig.
 

 

 

Om prøver og fritagelse fra prøver i FGU

Alle FGU-elever skal som udgangspunkt til prøve i de tre almene fag: matematik, dansk/dansk som andetsprog samt et tredje fag. Læs mere i § 8, stk. 4 i Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk).

Det tredje kan være PASE, identitet og medborgerskab eller et valgfag, hvilket afgøres ved udtræk af prøvefag.

Elever i de faglige temaer skal derudover til prøve ved afslutning på FGU-niveau 3.

 

Fritagelse fra prøve

Foreligger der et ganske særligt tilfælde, kan FGU-institutionen fritage en elev fra at deltage i prøver eller anden form for afsluttende bedømmelse, hvis institutionen vurderer, at dette ikke vil være i strid med uddannelsesmålet i elevens uddannelsesplan. Fritagelsen og begrundelsen herfor skal fremgå af elevens forløbsplan. Det kan du læse mere om i § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk).

Ganske særlige tilfælde indbefatter ikke, at eleven ikke ønsker at gå til en afsluttende prøve, eller hvis eleven har gennemført prøven fra anden uddannelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.