Prøveregler

På FGU afholdes prøverne løbende, og eleven går først til prøve, når han/hun vurderes klar til det. Prøverne i FGU er praksisorienterede lokalt stillede prøver.

Alle FGU-elever skal som udgangspunkt aflægge prøve i de almene fag:

  • Matematik
  • Dansk eller dansk som andetsprog
  • Endnu et alment fag. Hvis eleven har to eller flere almene fag ud over matematik og dansk eller dansk som andetsprog, skal prøvefaget findes ved udtræk.

I elevens eventuelle øvrige almene fag får eleven en standpunktsbedømmelse, når faget afsluttes.

Eleven går til prøve, når læreren vurderer, at eleven er klar til det. Eleven skal først til prøve, når eleven afslutter det niveau, der står i hans/hendes forløbsplan. Prøver i de almene fag bedømmes med en karakter. I de faglige temaer på pgu og egu skal eleven til prøve ved afslutning på FGU-niveau 3. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis eleven afslutter et fagligt tema på FGU-niveau 1 eller 2, skal eleven ikke til prøve, men får derimod en standpunktsbedømmelse, hvor den løbende faglige dokumentation anvendes i evalueringen. Standpunktsbedømmelsen bedømmes bestået/ikke bestået.

Du kan læse mere om prøver og eksamen herunder prøveafvikling, HF-forberedelseseksamen, prøveformer, beviser, regler og orienteringer samt spørgsmål/svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Prøveregler for de enkelte fag/faglige temaer

Prøveformen og krav til prøverne varierer fra fag/fagligt tema til fag/fagligt tema. Dette fremgår af læreplanen/fagbilaget til faget. 

Du kan finde mere information om regler og krav til prøven i de specifikke fag ved at finde dit fag her emu.dk/fgu og læse mere under fanen ’Prøver og eksamen’.

Læs mere

  • Råd og vink om prøver og censur i forberedende grunduddannelse (FGU)

Her kan du finde råd til prøveafholdelse og læse mere om censors rolle (ligger nederst på siden) 

  • Vejledning til lov og bekendtgørelse om FGU

I kapitel 4 i vejledningen kan du læse mere om prøver. (ligger nederst her)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.