Artikel

Bag om GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen

Her får du viden om GODS-projektet.

Ordblindevenlige læringsmiljøer

Når et læringsmiljø er ordblindevenligt, betyder det, at undervisningen og skolesamarbejdet tilrettelægges, så ordblindebarrierer i videst mulige omfang forebygges eller overkommes.

Et ordblindevenligt læringsmiljø vægter tiltag, der styrker elevens selvopfattelse og mulighed for at deltage i undervisningen. Det gør man blandt andet ved at understøtte elevens fonologiske læringsprocesser og elevens sprogforståelsesprocesser samt ved at inddrage den enkelte ordblinde elevs stemme.

Et ordblindevenligt læringsmiljø understøtter også, at læse- og skriveteknologier bruges meningsfuldt i de faglige læringssammenhænge, hvor eleven har behov for at anvende dem.

 

Materialer med GODS i 

Projekt GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen er udviklet til grundskolen.  Der er udviklet en række artikler og film med konkrete eksempler på ordblindevenlig didaktik og samarbejde, som lærere, ledere og vejledere kan reflektere over og lade sig inspirere af.

Materialet kan også bruges til inspiration for FGU’erne. På disse sider har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) tilrettet artiklerne fra GODS til FGU.

De udarbejdede film kan også være til inspiration for FGU’erne. Filmene afspejler dog undervisningen og eleverne i grundskolen, men de indeholder også pointer, der kan overføres til FGU. Filmene præsenteres derfor også på disse sider.

 

Om projekt GODS

Projekt ”GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen” i Solrød og Fredensborg Kommune er finansieret af midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Birgit Dilling Jandorf, indehaver af HUSET Jandorf og Inga Thorup Thomsen, ordblindelærer og konsulent. Begge er projektledere på projekt GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.