Unge med særlige behov

Nogle af eleverne på FGU vil have behov for særlig hensyntagen eller støtte på grund af fx kroniske sygdomme, psykiske lidelser eller funktionsnedsættelser.

På FGU skal der være et inkluderende læringsmiljø, der understøtter, at alle elever udvikler sig fagligt og socialt og trives i uddannelsens faglige og sociale fællesskaber. For elever med behov for særlig hensyntagen eller støtte planlægger institutionen så vidt muligt inden uddannelsesstart undervisningen på baggrund af beskrivelsen af elevens kendte støttebehov fra hidtidige skole- og uddannelsesforløb.

Inspiration

  • Her kan du finde en guide, der indeholder redskaber og metoder, som er målrettet samarbejdet med psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år, som på grund af psykiske handicap som dx ADHD, personlighedsforstyrrelser, angst og fobier og/eller tilbagevendende depressioner har svært ved at få en fod inden for uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.  (Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden)
  • Her kan du hente et notat, der giver en oversigt over den aktuelle viden om mennesker med autisme og sociale indsatser for denne gruppe. (Socialstyrelsen)
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.